Zaloguj
Reklama

CBOS: Postawy wobec transplantacji narządów

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Postawy wobec transplantacji narządów
Fot. Panthermedia
(0)
Akceptacja przeszczepiania narządów pobranych od osób zmarłych jest w Polsce powszechna (90%). Zdecydowana większość Polaków (82%) deklaruje, że zgodziłaby się aby po śmierci pobrano z ich ciał narządy w celu przeszczepienia innym. jedynie co ósmy (13%) nie wyraziłby takiej zgody. Ponad cztery piąte ankietowanyc (86%) w przypadku śmierci osoby bliskiej nie sprzeciwiłoby się pobraniu jej narządów do przeszczepów, jeśli wiadomo, że nie miała ona nic przeciwko temu.
 
Znacznie mniej badanych (66%) nie sprzeciwiłoby się pobraniu narządów, gdy wola osoby zmarłej nie jest znana, prawie jedna czwarta zaś 923%) wyraziłaby sprzeciw. Natomiast niemal co piąty respondent (18%) nie sprzeciwiłby się pobraniu narządów w celu ratowania komuś życia lub przywrócenia zdrowia, nawet gdy wiadomo, że osoba zmarła była temu przeciwna, trzy czwarte zaś (75%) nie zgodziłoby się na to.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze