Zaloguj
Reklama

CBOS: Poziom życia Polaków

Autorzy: Redakcja serwisu
CBOS: Poziom życia Polaków
Fot. ojoimages
(5)

Druga część badania dotyczyła zaspokajania potrzeb związanych z życiem społecznym i kulturą. Zebrany materiał wskazuje na istnienie znacznych obszarów deprywacji, jeżeli chodzi o wymienione przez nas działania – w każdym przypadku przynajmniej jedna czwarta badanych deklaruje, że ich nie podejmuje, mimo że chciałaby. Najczęściej dzieje się tak z przyczyn finansowych.
Zwyczaj ofiarowywania rodzinie i/lub znajomym prezentów gwiazdkowych lub imieninowych podtrzymuje zdecydowana wiekszość dorosłych Polaków (70%). Jednak co czwartego (25%) nie stać na kupowanie prezentów.

Reklama

Nieco ponad połowa badanych (53%) deklaruje, że przynajmniej raz na kwartał chodzi do fryzjera, blisko jedna czwarta zaś (23%) nie ma na to pieniędzy. Stosunkowo liczna grupa (17%) nie chce chodzić do fryzjera. Kobiety znacznie rzadziej niż mężczyźni korzystają z usług salonów fryzjerskich, natomiast trzykrotnie częściej deklarują, że chciałyby chodzić do fryzjera, ale nie pozwala im na to sytuacja finansowa.
Połowa dorosłych Polaków (50%) przyjmuje kogoś z rodziny lub przyjaciół w gościnę połączoną z nocowaniem, a około dwóch piątych (38%) deklaruje, że przynajmniej raz w miesiącu zaprasza rodzinę albo znajomych na obiad lub kolację. Tyle samo badanych (38%) chciałoby zapraszać gości, ale ich na to nie stać.
Ponad połowa badanych (54%) nie może sobie pozwolić na coroczny wyjazd na urlop lub święta, tylko niespełna jedna czwarta (23%) deklaruje, że co roku spędza urlop lub święta poza domem. Większość (67%) chciałaby co najmniej raz na trzy lata wyjeżdżać na wypoczynek za granicę, lecz ich na to nie stać. Mniej więcej co dziesiąty (9%) może sobie pozwolić na urlop lub święta za granicą.
Co dziewiąty respondent (11%) przynajmniej raz w tygodniu bywa w restauracji, kinie, teatrze, na dyskotece itp. Blisko jedna czwarta nie chodzi tam, bo nie chce, a ponad połowy na to nie stać. Ludzie młodzi częściej niż osoby w średnim wieku i starsze spędzają wolny czas poza domem. Wraz z wiekiem maleje skłonność do uczestniczenia w tego rodzaju imprezach – rośnie odsetek badanych, którzy tego nie robią, bo nie mają ochoty.

Sposoby oszczędzania na kosztach utrzymania
Sposoby oszczędzania, które wymieniliśmy w pytaniu, nie wyczerpują oczywiście listy możliwych metod redukcji wydatków. Pytaliśmy w większości o sposoby skrajne – stosowanie ich wskazuje na znaczne niedobory w budżetach domowych.
W ciągu ostatniego roku większość badanych (68%) ograniczała wydatki na swoje ulubione zajęcia (hobby), w tym ponad dwie piąte (42%) często. Prawie dwóm trzecim ankietowanych (65%) zdarzało się odkładać na później kupno nowych ubrań.
Ponad jedna czwarta Polaków (28%) często oszczędzała prąd używając słabszych żarówek. Skłonność do takiego sposobu oszczędzania rośnie wraz z wiekiem.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ponad połowa badanych przynajmniej czasami chodziła w zużytej odzieży, bo nie stać ich było na nową (kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni, osoby starsze i w średnim wieku częściej niż młode).
W celu uniknięcia wydatków dokonywanych pod wpływem impulsu ankietowani ograniczają wychodzenie z domu. Blisko połowa (49%) postępuje tak przynajmniej czasami. Taki sposób samokontroli częściej stosują kobiety.
Prawie dwie piąte badanych (37%) deklaruje, że ostatnio przynajmniej od czasu do czasu rezygnowało z zakupu świeżych owoców i warzyw.
Stosunkowo liczne grupy badanych oszczędzały na własnym zdrowiu. Ponad jedna czwarta (28%) nie poszła do lekarza ze względu na koszty leczenia (rozumując zapewne, że placówki publiczne oferują usługi o niższej jakości), a ponad jedna trzecia (37%) przynajmniej czasami nie wykupywała leków, żeby zmniejszyć wydatki.
Wszystkie przedstawione tu sposoby oszczędzania na kosztach utrzymania częściej niż inni stosowali badani deklarujący, że znajdują się w złej sytuacji materialnej i, co idzie w parze, gorzej wykształceni. Najmłodsi dorośli oszczędzali rzadziej niż osoby w średnim wieku i starsze: o ile respondenci w wieku do 34 lat stosowali średnio około trzech sposobów oszczędzania, o tyle pozostali odpowiedzieli twierdząco średnio w ponad czterech przypadkach. Kobiety oszczędzały częściej niż mężczyźni, a mieszkańcy wsi częściej niż badani mieszkający w miastach, zwłaszcza dużych.

(…) Badani zostali podzieleni – według wartości indeksu – na siedem kategorii. Niemal jedną czwartą (24%) stanowią ci, którzy żyją na bardzo niskim poziomie. Mniej więcej co trzeci respondent (30%) żyje na niskim bądź raczej niskim poziomie. Blisko cztery piąte badanych (37%) zaliczono do kategorii czwartej lub piątej, czyli do żyjących na przyzwoitym poziomie. Jedynie niewielka grupa (9%) żyje dobrze, a znikoma liczba osób (poniżej 0,5%) – bardzo dobrze. (…)

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze