Zaloguj
Reklama

CBOS: Przemycanie ludzi do Polski

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Przemycanie ludzi do Polski
Fot. Shutterstock
(5)

Trzy piąte badanych (60%) uważa, że przemycanie ludzi do Polski stanowi bardzo poważny problem.

W opinii zdecydowanej większości respondentów (71%) w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła liczba ludzi przemyconych do naszego kraju.

Trzy czwarte Polaków (75%) jest zdania, że zorganizowane grupy przestępcze pomagają tym, którzy nielegalnie przekraczają granice Polski.

Ponad dwie trzecie badanych (68%) uważa, że osoby, które nielegalnie przekraczają granicę naszego kraju, traktują Polskę jako kraj tranzytowy w drodze na Zachód. Opinie w tej kwestii różnicuje poziom wykształcenia i wysokość dochodów. Respondenci o niższej pozycji społeczno-zawodowej, a szczególnie robotnicy niewykwalifikowani, częściej niż inni wskazują na Polskę jako kraj docelowy nielegalnych imigrantów. Być może dlatego, że postrzegają ich jako konkurentów na rynku pracy oraz częściej niż pozostałe grupy mają z nimi kontakt w swoim miejscu pracy.

Prawie połowa społeczeństwa (48%) sądzi, że w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej zwiększy się liczba ludzi przemycanych do Polski.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze