Zaloguj
Reklama

CBOS: Samopoczucie Polaków

Autorzy: Redakcja serwisu
CBOS: Samopoczucie Polaków
Fot. Pantherstock
(5)

Prawie dwie trzecie Polaków (62%) jest zadowolonych ze swojego życia, niemal jedna trzecia (31%) określa to zadowolenie jako średnie, a tylko 6% stanowią niezadowoleni ze swej egzystencji. W porównaniu z wyjątkowo dobrymi ocenami z 2002 roku poziom zadowolenia z życia nieco się obniżył, jednak jest wyższy niż w latach 2000-2001.

Reklama

W roku 2003 ponad połowa ankietowanych (56%) często lub bardzo często - wg ich deklaracji - miała powody do zdenerwowania. Aż ponad dwie piąte (43%) miało poczucie lekceważenia przez władzę. Więcej niż co trzeci doświadczał uczucia zniechęcenia lub znużenia (38%) bądź odczuwał bezradność (36%). Nieco mniej badanych często złościło się lub wpadało we wściekłość (29%). Co czwarty ankietowany (25%) często czuł się nieszczęśliwy, miał depresję. Jednakże z drugiej strony nie brakowało emocji pozytywnych - ponad dwie piąte Polaków (45%) często odczuwało zadowolenie, że coś im się w życiu udało. Dwie piąte (40%) miało poczucie bezpieczeństwa - czuło, że wszystko w ich życiu układa się dobrze. Niemal taka sama liczebnie grupa (39%) odczuwała zaciekawienie lub podekscytowanie. Więcej niż co trzeci badany (36%) doświadczał uczucia dumy ze swoich osiągnięć.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze