Zaloguj
Reklama

CBOS: Społeczny zasięg bezrobocia i zagrożenia utratą pracy

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Społeczny zasięg bezrobocia i zagrożenia utratą pracy
Fot. Pantherstock
(0)

Z deklaracji badanych wynika, że w ostatnich pięciu latach niemal w co drugim gospodarstwie domowym ktoś doświadczył bezrobocia (48%).

 

Reklama

Obecnie bezrobociem dotknięta jest co trzecia rodzina (33%), a więc nieco mniej niż w ostatnich dwóch latach, lecz nadal więcej niż w roku 2001.

Większość Polaków (63%) nigdy nie była bezrobotna, jednak prawie dwie piąte (37%) osobiście doświadczyło lub doświadcza bezrobocia. Ponad jedna piąta nie miała pracy tylko w przeszłości – 17% przez krótki czas, a 6% w dłuższym okresie. Obecnie co siódmy dorosły Polak (14%) jest bezrobotny.

W ostatnim roku wzrósł odsetek badanych, którzy osobiście doświadczyli bezrobocia w przeszłości (z 17% w latach 2001-2003 do 20% obecnie). Zmalała natomiast (o 5 punktów procentowych) grupa bezrobotnych.

Ponad dwie piąte pracujących (43%) liczy się z możliwością utraty obecnej pracy, w tym 15% uznaje to zagrożenie za bardzo poważne. Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia deklaruje ponad połowa badanych (52%), jednak znaczna część z nich (25%) nie ma co do tego pewności.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze