Zaloguj
Reklama

CBOS: Sympatia i niechęć do innych narodów

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Sympatia i niechęć do innych narodów
Fot. medforum
(5)

Największą sympatią Polaków cieszą się Amerykanie (56% deklaracji sympatii), a następnie Włosi, Czesi, Anglicy, Szwedzi i Francuzi (mniej więcej połowa badanych deklaruje sympatię do tych narodów, a tylko niespełna jedna piąta - niechęć). Pod względem stopnia sympatii niewiele ustępują im Grecy, Węgrzy i Słowacy - sympatię do nich deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych, niechęć zaś o ponad połowę mniejsza grupa. Nieco więcej niż jedna trzecia Polaków odnosi się z sympatią do Austriaków, Japończyków, Litwinów i Słoweńców, ale równocześnie co czwarty deklaruje do nich niechęć.

O równowadze sympatii i niechęci można mówić w stosunku do Estończyków, Łotyszy, Chorwatów i Niemców. Trzeba tu jednak zaznaczyć odmienność stosunku Polaków do Niemców z jednej strony, a z drugiej - do trzech pozostałych narodów z tej grupy. Chorwaci, Łotysze i Estończycy to narody stosunkowo mało znane Polakom, toteż częściej niż w innych przypadkach powstrzymywano się od odpowiedzi, a niemal równie często jak sympatię lub niechęć deklarowano obojętność.

Reklama

Inaczej jest w stosunku do Niemców. Wyrobiony stosunek do nich mają prawie wszyscy Polacy (jedynie 2% wskazań "trudno powiedzieć"). Stosunek ten w zauważalny sposób uwarunkowany jest osobistą biografią badanych. Niechęć ciągle jeszcze częściej deklarują respondenci pamiętający II wojnę światową i ich dzieci, rzadziej natomiast pokolenie wnuków - osoby urodzone w latach sześćdziesiątych i później. Warto zaznaczyć, że w ostatnim dziesięcioleciu stosunek ten zmieniał się bardzo dynamicznie. W 1993 roku ponad dwukrotnie więcej badanych deklarowało do Niemców niechęć niż sympatię, ale już trzy lata później sympatia po raz pierwszy przeważała nad niechęcią. W następnych latach poziom sympatii dwukrotnie jeszcze podlegał wahaniom w jedną bądź w drugą stronę. Można powiedzieć, że mimo iż w ostatnich latach emocjonalny stosunek do Niemców znacznie się poprawił, Polacy wciąż jednak pozostają bardzo wrażliwi na bieżące realcje między Polską a Niemcami. Tegoroczny wzrost niechęci może wiązać się z dyskusją na temat planów utworzenia Centrum przeciw Wypędzeniom, a także z nieporozumieniami co do ustaleń z Nicei w sprawie unijnej konstytucji.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze