Zaloguj
Reklama

CBOS: Szykany w miejscu pracy

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Szykany w miejscu pracy
Fot. medforum
(5)

Zdecydowana większość ankietowanych pracowników (łącznie 77%) deklaruje, że dobrze lub bardzo dobrze czuje się w swoim miejscu pracy. Źle lub bardzo źle czuje się stosunkowo niewiele osób (3%), natomiast co piąty pracownik (20%) udzielił wymijającej odpowiedzi: "ani dobrze, ani źle".

Mniej więcej co szósty zatrudniony (17%) twierdzi, że w ostatnich pięciu latach był szykanowany przez swojego przełożonego, przy tym co dwudziesty (5%) twierdzi, że były to częste przypadki. Szykanowanie przez współpracowników lub inne osoby w pracy dotknęło w ostatnich pięciu latach tylko 6% ankietowanych.

Ponad jedna czwarta pracowników (27%) twierdzi, że zmuszano ich do przyjęcia w pracy jakichś warunków lub zrobienia czegoś, co uważali za niesłuszne lub niewłaściwe.(..)

Spośród wymienionych w kwestionariuszu różnych przykładów niewłaściwego zachowania zwierzchników ankietowani wskazywali najczęściej na zmuszanie do pozostawania po godzinach (24%), odmawianie urlopu lub zwolnień (16%), szantażowanie zwolnieniem z pracy (14%), złośliwe uwagi czy niewybredne żarty ze strony zwierzchników (14%) oraz niesłuszne pozbawianie nagrody lub premii (13%). Nieco rzadziej wskazywano na: powierzanie zadań, do których nie byli przygotowani (10%), wyznaczanie nierealnie krótkich terminów (8%), karanie pracowników bez wysłuchania ich wyjaśnień (8%) oraz publiczne krytykowanie, ośmieszanie i poniżanie (7%). Zdarzało się tez zmuszanie do składania donosów (4%), przypisywanie konfliktowego charakteru (4%), karanie za dochodzenie swoich praw (3%). Najrzadziej wskazywano na zjawisko tzw. molestowania seksualnego (2%). W sumie 40% pracowników doświadczyło co najmniej jednago z wymienionych zachowań.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze