Zaloguj
Reklama

CBOS: Wakacje uczniów – praca zarobkowa

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Wakacje uczniów – praca zarobkowa
Fot. Shutterstock
(0)

Wakacyjna praca zarobkowa uczniów staje się w Polsce coraz częstszym zjawiskiem, a minione wakacje, podobnie jak zeszłoroczne, były dla uczniów bardziej pracowite niż jakiekolwiek inne począwszy od roku 1992. W tym roku w czasie wakacji pracowali zarobkowo uczniowie z co piątego gospodarstwa domowego (19%). Najczęściej byli to uczniowie szkół średnich (27% wskazań respondentów, w których gospodarstwach są uczniowie w wieku od 16 do 19 lat), znacznie rzadziej gimnazjaliści (12% wskazań respondentów, w których gospodarstwach są uczniowie w wieku od 13 do 15 lat), najrzadziej zaś uczniowie szkół podstawowych (7% wskazań respondentów, w których gospodarstwach są uczniowie w wieku od 7 do 12 lat).

Przyzwolenie społeczeństwa na wakacyjną pracę zarobkową uczniów jest ściśle związane z ich wiekiem. Powszechną dezaprobatę społeczną (94%) wbudza praca najmłodszych dzieci w wieku szkolnym. Większość ankietowanych (68%) uważa też, że gimnazjaliści nie powinni pracować zarobkowo, jednak ponad jedna czwarta (28%) akceptuje ich pracę w czasie wakacji. Z powszechnym przyzwoleniem Polaków (86%) spotyka się jedynie praca uczniów szkół średnich. Od ubiegłego roku zmalała aprobata wakacyjnego zarobkowania gimnazjalistów (o 8 punktów) oraz uczniów szkół podstawowych (o 4 punkty).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze