Zaloguj
Reklama

CBOS: Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn
Fot. medforum
(5)

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to problem, który dzieli społeczeństwo i jego elity. Polityczne i gospodarcze elity są w dużej mierze zgodne, że należy wprowadzić to rozwiązanie, jednak brak jest społecznej akceptacji dla podwyższenia wieku emerytalnego kobiet.

Ponad połowa badanych (54%) opowiada się za tym, aby mężczyźni przechodzili na emeryturę po ukończeniu 60 lat. Około jednej czwartej (23%) jest zdania, że mężczyźni powinni kończyć aktywność zawodową w wieku 65 lat, a niemal jedna piąta (18%) - że po ukończeniu 55 lat lub jeszcze wcześniej.

Opinie na temat wieku kobiet są jednoznaczne. Ponad dwie trzecie ankietowanych (70%) opowiada się za najwcześniejszym możliwym wiekiem emerytalnym dla kobiet, a nieco ponad jedna piąta (22%) - za pozostawieniem tego wieku na poziomie 60 lat. Różnice poglądów w tej kwestii między kobietami i mężczyznami są niewielkie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze