Zaloguj
Reklama

CBOS: Zainteresowanie podjęciem pracy w krajach UE

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Zainteresowanie podjęciem pracy w krajach UE
Fot. Shutterstock
(0)

W stosunku do lutego ubiegłego roku liczba osób zamierzających starać się o zatrudnienie w któryms z krajów unijnych zmniejszyła się o 3 punkty procentowe.

Prawie jedna piąta ogółu badanych (18%) deklaruje chęć aktywnego poszukiwania pracy w którymś z państw unijnych, w tym co dziesiąty (10%) – w sposób zdecydowany. Co siódma osoba (14%) bierze pod uwagę taką ewentualność w przypadku otrzymania propozycji zatrudnienia. Ponad połowa Polaków (54%) nie jest zainteresowana podjęciem pracy w państwach UE.

Tak jak dotychczas, rynkiem pracy postrzeganym jako najbardziej atrakcyjny są Niemcy (36%). Mimo że nadal chce tam pracować zdecydowanie więcej osób niż w innych państwach, zainteresowanie zatrudnieniem w tym kraju nie jest tak duże jak w 2001 roku. W ciągu trzech lat wyraźnie zyskała natomiast na atrakcyjności Wielka Brytania. Chciałoby tam pracować 17% Polaków zainteresowanych zatrudnieniem w UE. O pracy w pozostałych krajach Piętnastki myśli już wyraźnie mniej osób. Wśród nich stosunkowo najczęściej wskazywano Francję, Szwecję, Włochy, Holandię.

Większość respondentów zainteresowanych zatrudnieniem w krajach UE chciałoby wyjechać do pracy jedynie czasowo (łącznie 61% z nich) – zwykle na okres nieprzekraczający jednego roku (35%), rzadziej na dłużej (26%). Na emigrację zarobkową zdecydowałaby się co szósta osoba z tej grupy.

Oczekiwania płacowe osób zainteresowanych podjęciem pracy w krajach Piętnastki nie tylko nie zwiększyły się w ciągu ostatnich trzech lat, ale nawet nieco zmniejszyły. Najwięcej badanych (35%) podawało oczekiwane zarobki w granicach od 3000zł do 4999zł, nieco mniejsza liczebnie grupa (28%) zadowoliłaby się płacą od 5000zł do 6999zł miesięcznie. Za satysfakcjonujące uznawano zarobki wynoszące średnio 5078zł.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze