Zaloguj
Reklama

CBOS: Załamanie się optymizmu w myśleniu o efektach integracji z UE

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Załamanie się optymizmu w myśleniu o efektach integracji z UE
Fot. ojoimages
(5)

W ciągu ostatniego roku wyraźnie pogorszyły się społeczne przewidywania dotyczące skutków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę skalę zmian można zasadnie mówić o załamaniu się społecznego optymizmu w myśleniu o efektach integracji europejskiej.

 

Reklama

Niejednoznacznie oceniane są skutki integracji dla Polski. W ciągu ostatniego roku z 42% do 39% spadła liczba osób przekonanych, że nasz kraj więcej zyska niż straci na integracji, jednocześnie z 31% do 38% wzrosła liczba osób będących przeciwnego zdania. Pesymizm zaczął przeważać w przewidywaniach skutków integracji w wymiarze osobistym. Umocniło się też przekonanie, że na rozszerzeniu Unii więcej zyskają obecne państwa członkowskie niż Polska (wzrost z 44% do 50%).

Zwiększenie się pesymizmu w myśleniu o efektach integracji ujawnia się przede wszystkim w postrzeganiu jej społeczno-ekonomicznych skutków. Wyraźnie rzadziej niż przed rokiem Polacy spodziewają się m.in. jej korzystnego wpływu na stan polskiej gospodarki (spadek z 50% do 40%) czy zmniejszenie bezrobocia (spadek z 46% do 37%). Pogorszyły się też opinie o wpływie integracji na materialne warunki życia ludzi w Polsce. Obecnie częstsze jest przekonanie, że będzie on negatywny (39%) niż pozytywny (28%). Powszechne są obawy przed wzrostem cen żywności (92%) i energii (86%).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze