Zaloguj
Reklama

CBOS: Zaufanie w sferze publicznej i prywatnej

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Zaufanie w sferze publicznej i prywatnej
Fot. medforum
(5)

W polskim społeczeństwie stosunki między ludźmi, których łączy pokrewieństwo, wspólna praca lub sąsiedztwo, na ogół opierają się na zaufaniu. Ankietowani najczęściej ufają najbliższej rodzinie (98%), dalszym krewnym (87%), współpracownikom (79%) oraz sąsiadom (74%).

Niemal powszechnym zaufaniem cieszą się w Polsce instytucje charytatywne: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (86%), Caritas (84%) i PCK (82%). Zdecydowana większość Polaków ma również zaufanie do wojska, harcerstwa i Kościoła (po 75%). Ufne nastawienie przeważa także wobec ONZ (62%), NATO (59%) i – w mniejszym stopniu – UE (46%), a także wobec policji (56%), telewizji (54%) i władz samorządowych (53%). W stosunku do prasy i dużych przedsiębiorstw zaufanie jest równie częste jak nieufność. Większość Polaków nie ma zaufania do Sejmu i Senatu, rządu i partii politycznych.

Stosunek społeczeństwa do większości omawianych instytucji jest stabilny. Od stycznia 2002 roku znacznie obniżył się jednak poziom społecznego zaufania do rządu, sądów oraz Sejmu i Senatu. Wzrosło natomiast zaufanie do władz lokalnych, związków zawodowych i dużych przedsiębiorstw.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze