Zaloguj
Reklama

CBOS: Związki partnerskie par homoseksualnych

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
CBOS: Związki partnerskie par homoseksualnych
Fot. Shutterstock
(0)

Związki gejów i lesbijek są uregulowane prawnie w wielu krajach Europy Zachodniej, a także m.in. w niektórych stanach USA i Kanadzie. Proces ich stopniowej legalizacji trwa od połowy lat dziewięćdziesiątych. (..)

Reklama

W naszym społeczeństwie przeważa sprzeciw wobec legalizacji związków partnerskich par homoseksualnych - wyraża go ponad połowa respondentów (56%), a tylko co trzeci (34%) jest odmiennego zdania. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród przeciwników tego rozwiązania dominują osoby o poglądach skrajnych (wyrażających opinie zdecydowane).

Związki partnerskie osób jednej płci zdecydowanie częściej są akceptowane przez ludzi młodych niż przez badanych w średnim wieku i starszych. Wśród ankietowanych mających od 18 do 24 lat co drugi (50%) wyraża aprobatę w tej sprawie, natomiast wśród najstarszych - jedynie co ósmy (12%).

Poparcie związków partnerskich rośnie też wraz z wykształceniem ankietowanych. Wśród osób najmniej wykształconych co piąta opowiada się za legalnym partnerstwem par gejów i lesbijek, a wśród mających wyższe wykształcenie - blisko połowa.

Na opinie w tej kwestii wyraźny wpływ mają też poglądy polityczne respondentów. Aprobata jest częstsza wśród osób identyfikujących się z lewicą, natomiast wśród deklarujących opcję centrową czy prawicową, a także wśród badanych, którzy nie potrafią umiejscowić swoich poglądów na skali, przeważa dezaprobata.

Stopień akceptacji związków partnerskich gejów i lesbijek jest też silnie zróżnicowany przez religijność, mierzoną uczestnictwem w praktykach religijnych. Im częściej badani praktykują, tym rzadziej opowiadają się za legalizacją takich związków.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • CBOS

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze