Zaloguj
Reklama

Chat o schizofrenii z Doc.Rzewuską

Chat o schizofrenii z Doc.Rzewuską
Fot. medforum
(4)
W artykule znajduje się zapis wirtualnego spotkania z Doc.Małgorzatą Rzewuską.
 
Doc. Rzewuska jest kierownikiem Szamodzielnej Pracowni Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Nasze spotkanie odbyło się w dniu 5 marca 2003r. Oto zapis dyskusji.
Reklama

Doc_Malgorzata_Rzewuska: Witam. Czat rozpoczniemy punktualnie o godzinie 18.
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Witam wszystkich uczestników dzisiejszego czatu poświęconego problemom związanym ze schizofrenią.
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Informujemy że czat jest przeznaczony tylko dla lekarzy
Jan_Kowalski: Dobry wieczór
Janusz_Kwiecinski: Witam Panią serdecznie
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Proszę o zadawanie pytań
Janusz_Kwiecinski: Dzień dobry wszystkim
Jan_Kowalski: Chciałbym zapytać jaki Pani Docent ma pogląd na pojawienie się generycznych neuroleptyków atypowych (Zolafren zamiast Zyprexy i Risset (jeszcze nie) zamiast Rispoleptu). chodzi mi głownie o bezpieczeństwo stosowania
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Wszystkie leki zarejestrowane są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa i identyczności z lekami oryginalnymi, co gwarantuje że są równie dobre.
lekarz_Maciej_Matuszczyk: Ale czy np. Zolafren miał w Polsce badania na dużej grupie pacjentów?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Niestety nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie. Pytanie powinno być skierowane do urzędu rejestrującego leki
Janusz_Kwiecinski: Jakie są obecnie najbardziej skuteczne leki stosowane w schizofrenii?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Pod kątem działania przeciwpsychotycznego nie ma różnic, natomiast skuteczność zależy od dotąd nie poznanych czynników. U każdego pacjenta lek należy dobierać indywidualnie. Nie ma danych na to że cechy farmakodynamiczne, jak np. obszar działań na receptory wiązały się ze skutecznością. U większości chorych niedostateczna skuteczność nie dotyczy uporczywości objawów wytwórczych, lecz braku wpływu na ponowne występowanie nawrotów. Systematyczna farmakoterapia łagodzi burzliwość nawrotów i zapobiega nasileniu się destrukcji osobowości, ale chyba nie wpływa na tendencję do przebiegu z nawrotami. Klozapina działa u największego odsetka chorych u których poprzednie leczenie było nieskuteczne. Wiele badań wskazuje na korzystniejsze wyniki leczenia lekami II generacji w porównaniu do haloperidolu i chlorpromazyny.
MARIUSZ_BARANOWSKI: Jak można zapobiec depresji u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi
Doc_Malgorzata_Rzewuska: U pacjentów z ryzykiem zaburzeń depresyjnych nie należy stosować neuroleptyków działających depresjogennie. U chorych z wyraźnymi wahaniami nastroju przed chorobą należy stosować neuroleptyki działające przeciwdepresyjnie lub normotymicznie (Olanzapina, Risperidon, Ziprazidon, Sulpiryd, Amisulprid, Flupentiksol.
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Zawsze należy pytać pacjenta i jego bliskich o zmienność nastrojów, myśli samobójcze, także w jego rodzinie.
lekarz_Maciej_Matuszczyk: Który z neuroleptyków poleciłaby Pani Docent u młodej osoby z pierwszym epizodem schizofrenii?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji.
lekarz_artur_leszek: Które z atypowych neuroleptyków mają najmniejszy wpływ na przyrost masy ciała?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Ziprazidon, w drugiej kolejności Risperidon.
lekarz_Maciej_Matuszczyk: A wiec czekamy aż Ziprasidon pojawi się na rynku.
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Witamy nowych uczestników. Prosimy o pytania.
Lek_Andrzej_Majewski: W jakiej dawce Zyprexa przestaje być neuroleptykiem atypowym
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Pod tym kątem lek nie był badany i nie znam takich danych.
Jan_Kowalski: W poradni miałem ostatnio kilka pacjentek z hiperprolaktynemią po rispolepcie. Wiem ze Zyprexa i Seroquel maja pod tym względem mniejsze negatywne działania. Który wybrać
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Serokwel ma działanie najmniejsze i jest także bezpieczniejszy pod względem wpływu na gospodarkę cukrową i tłuszczową.
Lek_Andrzej_Majewski: Ale niewątpliwie tak jest że w dużych dawkach neuroleptyki atypowe tracą ten atrybut
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Który atrybut? Czy chodzi Panu o działania pozapiramidowe?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Wrażliwość na neuroleptyki jest tak różna, że podobne efekty nieporządne mogą być spowodowane dawkami różniącymi się aż pięćdziesięciokrotnie.
Janusz_Kwiecinski: A czy Zyprexa ma duży wpływ na przyrost masy ciała?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Mniejszy niż Klozapina, ale istotny u około 20-30% leczonych. Problemem nie jest powszechność zjawiska, lecz bardzo znaczne tycie.
Jan_Kowalski: Czy prawdą jest, ze Zyprexa powoduje wzrost masy ciała tylko przez pewien okres (kilka miesięcy), a potem następuje stabilizacja. Niestety wśród pacjentów już się szerzy negatywna opinia na ten temat
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Znam wielu pacjentów którzy przytyli po 30, 40 kg. Pytanie : kiedy następuje stabilizacja?
Jan_Kowalski: Informacja dla czatowiczów. na boisku w Krakowie remis 1:1
lekarz_artur_leszek: Które neuroleptyki atypowe można stosować u pacjentów poniżej 15 rż?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Tylko risperidon od 12 r.ż.
MARIUSZ_BARANOWSKI: Jaka jest szansa osoby chorującej na schizofrenie oporną na powrót do zdrowia jeżeli objawy choroby nie wystąpiły przez 2 lata
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Szansa nie jest stuprocentowa, ale znam chorych, u których po wielu latach aktywnej lekoopornej psychozy, wystąpiła zdumiewająco dobra remisja.
lekarz_Maciej_Matuszczyk: Na rynku nadal nie ma dostępnych atypowych NL depot, który z klasycznych NL polecałaby Pani Docent u pacjentów, u których mamy powody stosowania takiej postaci leku (np. z powodu braku współpracy)
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Każdy ale różnią się one np. Trilafon jest lekiem o najbardziej zrównoważonym profilu działania, Clopixol najsilniej działa tłumiąco, Haloperidon może powodować depresje, Fluanxol działa przeciwdepresyjnie.
Doc_Malgorzata_Rzewuska: W najbliższym czasie zostanie prawdopodobnie zarejestrowany Risperidon Depot (wtedy on będzie najlepszy)
Janusz_Kwiecinski: Jaki jest średni wiek pierwszego epizodu schizofrenii u kobiet ?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Jest kilka okresów najczęstszych zachorowań. Średnia wieku jest podawana w granicach 20-25 lat.
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Nowe badania epidemiologiczne wykazały że wiek zachorowania na wszystkie zaburzenia psychotyczne (także afektywne) jest znacznie niższy niż uważano dotychczas. W przypadku schizofrenii uważa się, że mija od początku choroby do podjęcia leczenia też zazwyczaj kilka lat.
dr_Gruby_Marek: Witam wszystkich
Ireneusz_Jelonek: W ostatnim okresie firma promuje stosowanie Zyprexy w stanach ostrego pobudzenia w dawkach do 40 mg/d jakie jest zdanie Pani Docent na ten temat
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Ja u pacjentów pobudzonych stosuję najczęściej Clopixol Accuphase. Olanzapiny w dawce przekraczającej zarejestrowaną nie stosowałam i nie mam własnych doświadczeń. Wiem że niektórzy zalecają znacznie większe dawki Olanzapiny w stanach pobudzenia.
Janusz_Kwiecinski: A jaki procent polskiego społeczeństwa choruje na schizofrenię według najświeższych danych ?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Ok. 1%
dr_Gruby_Marek: Czemu obecnie bardzo rzadko spotyka sie schi.katatoniczną i prostą? W erze przedneuroleptycznej były te rozpoznania chyba znacznie częstsze.
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Niektórzy sądzą że jest to wpływ leków, inni że uległa poprawie diagnostyka, jeszcze inni że obecny świat stymuluje do zachowań paranoidalnych.
dr_Gruby_Marek: No i zmieniaja sie tresci psychotyczne. kiedys byly to diably i duchy, teraz lasery i kosmici
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Wszyscy się zmienamy, nie tylko chorzy...
Jan_Kowalski: Czy są jakieś generalne kryteria doboru leku p/psychotycznego, np. zyprexa u osób z wahaniami nastroju, rispolept u tych ze zmianami organicznymi? itp.
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Kazuistyki przemawiają za większą przydatnością Olanzapiny u chorych z tendencjami do zaburzeń maniakalnych, a Risperidonu u chorych z tendencją do depresji. Obydwa leki (ale także inne drugiej generacji - Kwetiapina) są traktowane przez niektórych ekspertów za leki o działąniu normotymicznym. W zaburzeniach na podłożu organicznym bezpieczniejsze są leki o działaniu selektywnym (Risperidon, Amisulprid, Sulpiryd, Haloperidol) niż działające na wiele układów neuroprzekaźnictwa (Olanzapina, Kwetiapina, Chlorpromazyna).
lekarz_Maciej_Matuszczyk: Kryteria? Wg kasy chorych u pacjentów z pierwszym epizodem na pewno nie leki atypowe :-((
Doc_Malgorzata_Rzewuska: To nieprawda. Można je stosować. Problem polega tylko na tym czy zawsze przysługuje refundacja. W wielu krajach (Kanada) pierwszorazowi chorzy psychotyczni też płacą za leki.
lekarz_Maciej_Matuszczyk: czyli nasz system opieki zdrowotnej nie jest taki zly, przynajmniej w sensie dostepnosci nowych leków dla pacjentów
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Znam gorsze.
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Jeśli chodzi o kryteria to odsyłam Pana do wszystkich opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat przewodników leczenia farmakologicznego w schizofrenii. Wszystkie one zalecają u chorych pierwszorazowcych LPP II, nie tylko ze względu na korzystny wpływ na funkcje poznawcze, ale także możliwość stosowania znacznie mniejszych dawek i lepszy wpływ na aktywność społeczną.
Katarzyna_Bolek: Czy poza predyspozycjami genetycznymi są jeszcze jakieś inne czynniki mogące wywołać schizofrenie?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Oczywiście teorii patogenezy schizofrenii jest wiele. Ostatnio modne są teorie neurokognitywne (związane nie tylko z genetyką) ale i innymi czynnikami, powodujące większą podatność na zachorowanie.
Krzysztof_Kotrys: Nie można jednak pominąć żywych lekarzy-terapeutów. W innym przypadku wystarczyłyby automaty z lekami...
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Zawsze należy czerpać z własnego doświadczenia i z intuicji, ale także znać wyniki badań. Tylko połączenie tych wszystkich elementów umożliwia właściwe leczenie
Krzysztof_Kotrys: Jakie znaczenie przypisuje Pani Docent psychoterapii w leczeniu schizofrenii?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Obecnie uważa się że psychoterapia dynamiczna nie jest preferowana. Natomiast trudno przecenić działania psychoedukacyjne oraz oddziaływania psychoterapeutyczne, poznawcze i behawioralne a także rehabilitacyjne. Te oddziaływania psychologiczne mają istotne znaczenie nie tyle w uzyskaniu remisji objawów, co w zapobieganiu kolejnym dekompensacjom. W znaczący sposób poprawiają także funkcjonowanie psychospołeczne, a to odgrywa kluczową rolę w funkcjach osobowości. Nie ma już właściwie sporu pomiędzy "psychoterapeutami" i "somatykami". Obie metody są podstawowymi formami leczenia. Jedynie jednak LPP znoszą objawy wytwórcze. 
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Czy ktoś wie jaki jest wynik meczu?
magister_Mariusz_Robert: 1 do 1
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Dziękuje
Lek_Andrzej_Majewski: Czy jest nadzieja że powróci Taxilan
Doc_Malgorzata_Rzewuska: tak
magister_Mariusz_Robert: Co wiecie o zolafrenie?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Że jest tani, bo refundowany
magister_Mariusz_Robert: Tanszy niż zyprexa?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Tak
Lek_Andrzej_Majewski: Czym najczęściej Pani Docent zastępuje Taxilan wobec jego braku
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Przykro mi, ale ja nie odczuwam braku zastrzyków LPP
Lek_Andrzej_Majewski: czy zna P. Doc jakies istotne różnice w działaniu pomiędzy Zyprexą,a Zolafrenem
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Nie znam.
dr_Gruby_Marek: Zyprexa uzyskuje właśnie rejestracje w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, czy pozostałe atypowe neuroleptyki maja podobne działanie?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Z badań wynika, że tak. Jednak nie są to jeszcze wyniki ostateczne (za mało badań RCT).
Janusz_Kwiecinski: Czy jeden z leków Zyprexa, Zolafren mają podobny wpływ na masę ciała?
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Myślę że tak
Doc_Malgorzata_Rzewuska: Nasz czas dobiega końca. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Na dalesze pytania chętnie odpowiem pocztą: [email protected]. Do widzenia.
dr_Gruby_Marek: Więcej takich czatów

 

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze