Zaloguj
Reklama

Choroba Alzheimera: środowisko wpływa bardziej niż genetyka

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Choroba Alzheimera: środowisko wpływa bardziej niż genetyka
Fot. ojoimages
(0)

Czynniki środowiskowe w większym stopniu niż czynniki genetyczne odpowiadają za co najmniej połowę przypadków istnienia podatności na chorobę Alzheimera u starszych osób. Badacze uważają, że prowadzenie wśród osób w podeszłym wieku interwencji mających na celu podtrzymanie funkcji poznawczych, prowadzi do spowolnienia lub opóźnienia początku choroby i może wpłynąć na obniżenie całkowitej zapadalności na chorobę Alzheimera w populacji.

5-letnie badanie katamnestyczne, przeprowadzone na 662 parach bliźniąt w wieku powyżej 50 lat, z których na początku badania u żadnego nie rozpoznano choroby Alzheimera.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Ann Neurol 2004;55

Reklama
(0)
Komentarze