Zaloguj
Reklama

Choroba Parkinsona i nawracająca depresja - zastosowanie powtarzanych zabiegów przezczaszkowej stymulacji magnetycznej oraz leczenia fluoksetyna.

Choroba Parkinsona i nawracająca depresja - zastosowanie powtarzanych zabiegów przezczaszkowej stymulacji magnetycznej oraz leczenia fluoksetyna.
Fot. Panthermedia
(0)

Pacjenci w grupie poddanej stymulacji magnetycznej jak i w grupie leczonej fluoksetyną wykazali znacząca poprawę w testach funkcji poznawczych(Stroop, Hooper, Wisconsin). Ponadto nie wykazano negatywnego wpływu powyższego leczenia na wyniki uzyskane w bateriach testów poznawczych.

Reklama

Wyniki wykazały, że zastosowanie stymulacji magnetycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona poprawia niektóre aspekty funkcji poznawczych podobnie do fluoksetyny. Mechanizm poprawy funkcji poznawczych jest niejasny, ale jest on powiązany z poprawa nastroju.Poprzednie badania wykazały, że funkcje poznawcze są bardziej zaburzone u pacjentów z chorobą Parkinsona i współistniejącą depresja niż u pacjentów bez współistniejącej depresji. Porównano dwa sposoby leczenia przeciwdepresyjnego u pacjentów z chorobą Parkinsona: fluoksetynę (20mg/dobę) i powtarzane zabiegi przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS,15HZ,110% powyżej progu motorycznego, 10 sesji po jednej na dzień, stymulowano obszar grzbietowo-boczny kory przedczołowej po stronie lewej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Mov Disord. 2005 May 13 :(publikacja elektroniczna przed drukiem)

Reklama
(0)
Komentarze