Zaloguj
Reklama

Choroba wieńcowa a depresja

Serce
Fot. ojoimages
Serce
(3)

Optymizm poprawia rokowanie pacjentów z chorobą wieńcową.

Reklama

Na przebieg i następstwa różnych schorzeń ma wpływ oczekiwania pacjenta odnośnie możliwości wyzdrowienia. John Barefoot i współpracownicy z Uniwersytetu Duke’a w Durham (USA) przeprowadzili niedawno analizę danych odnoszących się do kilku tysięcy osób z chorobą wieńcową poddawanych koronarografii.

Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma „Archives of Internal Medicine” w ciągu 15 lat od wykonania tego zabiegu pozytywne oczekiwania pacjenta okazały się zmniejszać ryzyko zgonu w ciągu 15 lat od wykonania omawianego badania diagnostycznego. Depresja miała odwrotny wpływ.

Zdaniem autorów taki stan rzeczy był wynikiem dokładniejszego stosowania się pozytywnie nastawionych pacjentów do zaleceń lekarza i częstszego wypróbowywania możliwości poprawienia zdrowia fizycznego i umysłowego. Z drugiej strony pesymizm wywołuje napięcie i większą podatność na stres grożące dalszym pogorszeniem sprawności układu krążenia.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze