Zaloguj
Reklama

Czego boisz się najbardziej? Analiza wyników ankiety.

Autorzy: mgr Adam Klasik
Czego boisz się najbardziej? Analiza wyników ankiety.
Fot. Panthermedia
(0)

Odpowiedzi udzielane w naszej ankiecie odzwierciedlają obawy, sytuacje stresogenne, niepokoje dotyczące przyszłości.

Reklama

Analizując wyniki naszej ankiety pt. „Czego boisz się najbardziej?” stworzyli Państwo swoistą mapę życiową, gdzie każda z prezentowanych sytuacji ma swoją wartość. Wartości te odzwierciedlają nasze obawy, sytuacje stresogenne, niepokoje dotyczące przyszłości.W licznych badaniach nad źródłami stresu wskazuje się w biografii człowieka na tzw. znaczące, bądź krytyczne zdarzenia życiowe, jak np. ślub, pogrzeb przyjaciela, ciąża itp. Na ich podstawie została stworzona tzw. mapa życiowa człowieka. Jej twórcy, Holmes i Rehe (1967), na podstawie analiz 5000 map pacjentów ułożyli listę stresowych zdarzeń życiowych (stressfull life events), gdzie każde z nich ma swoją wartość symbolizującą siłę stresogenną.

Zdarzenie - Średnia wartość
1. Śmierć współmałżonka - 100
2. Rozwód - 73
3. Separacja - 65
4. Uwięzienie - 63
5. Śmierć bliskiego członka rodziny - 63
6. Choroba lub uraz fizyczny - 53
7. Zawarcie związku małżeńskiego - 50
8. Utrata pracy - 47
9. Pogodzenie się ze współmałżonkiem - 45
10. Przejście na emeryturę - 45
11. Pogorszenie stanu zdrowia kogoś bliskiego - 44
12. Zajście w ciążę - 40
13. Trudności w życiu płciowym - 39
14. Pojawienie się nowego członka rodziny - 39
15. Przystosowanie się do nowego zajęcia - 39
16. Zmiany w statusie finansowym - 38
17. Śmierć przyjaciela - 37
18. Zmiana pracy - 36
19. Wzrost liczby sprzeczek małżeńskich - 36
20. Zaciągnięcie długu - 31
21. Umorzenie kredytu lub hipoteki - 30
22. Zmiany w ilości obowiązków zawodowych - 29
23. Odejście dziecka z domu - 29
24. Trudności we współżyciu z teściem lub teściową - 29
25. Niezwykłe osiągnięcie osobiste - 28
26. Rozpoczęcie lub przerwanie pracy przez żonę - 26
27. Początek lub zakończenie roku szkolnego - 26
28. Zmiana warunków mieszkaniowych - 25
29. Zmiana osobistych przyzwyczajeń (np. palenie) - 25
30. Trudności w stosunkach z przełożonym - 23
31. Zmiana w rozkładzie godzin pracy - 20
32. Zmiana miejsca zamieszkania - 20
33. Zmiana w trybie pracy szkolnej - 20
34. Zmiana w trybie wypoczywania - 19
35. Zmiana w sposobie uczestniczenia w życiu religijnym - 19
36. Zmiana w trybie działalności społecznej - 18
37. Wysoki kredyt lub obciążona hipoteka - 17
38. Zmiana godzin zasypiania i wstawania - 16
39. Zmiana w ilości kontaktów rodzinnych z innymi - 15
40. Zmiana w trybie spożywania posiłków - 15
41. Wakacje - 13
42. Boże Narodzenie - 12
43. Drobne naruszenie prawa - 11

Wyniki naszej ankiety nieco odbiegają od tej listy. Najbardziej czytelnicy boją się choroby, później utraty pracy, odejścia partnera, śmierci, a na samym końcu pożaru mieszkania. Lista stresogennych zdarzeń życiowych na samym początku wymienia jednak odejście partnera (rozwód lub separacja), a dopiero później plasuje się choroba i utrata pracy. Nasi czytelnicy fakt śmierci wymieniają dopiero na czwartej pozycji. I w tym miejscu pojawia się problem: czyja ma to być śmierć? Inaczej podchodzimy do śmierci partnera, inaczej do kogoś bliskiego, inaczej do obcej osoby a jeszcze inaczej do swojej śmierci. Autorzy ankiety niestety nie podali tego istotnego określenia. Na samym końcu obawiamy się pożaru mieszkania. Tego czynnika stresogennego lista Holmesa i Rehe`a nie podaje.

Reklama
(0)
Komentarze