Zaloguj
Reklama

Czy agresja może być dziedziczona?

Kłótnia w samochodzie
Fot. ojoimages
Kłótnia w samochodzie
(5)

Agresja spotykana u ludzi, miała się rozwinąć jako cecha korzysta, podobnie jak u zwierząt. Dziś wiemy, iż agresja ma wiele cech pozytywnych (skłonność do konkurowania, ustalanie hierarchii, ochrona potomstwa oraz terytorium) ale także negatywnych (niszczy więzi rodzinne oraz relacje koleżeńskie, prowadzi do ryzyka oraz wielu strat, może być przyczyną śmierci).

Reklama

Od pewnego czasu zaczęto badać geny, które mogą mieć wpływ za rozwój agresji (badano podłoże genetyczne agresji). Analizowano geny, które z dużym prawdopodobieństwem mogą mieć związek z agresją i szczególną uwagę zwrócono na gen, który odpowiada za produkcję enzymu degradującego serotoninę w neuronach, tzw. monoaminooksydaza typu A (MAOA).

Wykazano, iż mutacje skutkujące brakiem aktywności MAOA u mężczyzn, prowadzą do różnego rodzaju zachowań nieakceptowanych społecznie.

W chwili obecnej cały czas trwają badania nad tym genem oraz innymi genami, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Bilikiewicz, A. (red.). (2007). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
    Seligman, M. E. P., Walker, E. F., Rosenhan, D. L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze