Zaloguj
Reklama

Czy aktywność fizyczna może uchronić dzieci od depresji?

Autorzy: Michał Marciniak
Zabwa na świeżym powietrzu
Fot. shutterstock
Zabwa na świeżym powietrzu
(0)

Zdolność do ochrony przeciwko depresji za pomocą ćwiczeń fizycznych jest udowodniona i dobrze zbadana – zarówno u dorosłych, jak i nastolatków. Czy takiego samego protekcyjnego działania możemy spodziewać się także u dzieci? Tego jeszcze nie wiemy, chociaż badanie naukowców z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) oraz NTNU Social Research (oba w Trondheim) sugeruje, że dzieci, które mają zapewniony umiarkowany lub intensywny wysiłek fizyczny, są mniej narażone na rozwój objawów depresji.

Reklama

Depresja u dzieci i młodzieży

Może to być dla wielu zaskakujące, ale dzieci i młodzież również doświadczają objawów depresji. Dane szacunkowe mówią o rozpowszechnieniu tego zaburzenia na poziomie 5%! Dzieci, które mają problemy z nauką, zachowaniem, które doświadczają lęku, są pod wpływem stresu, przeżyły utratę kogoś bliskiego oraz te, które mają w rodzinie osoby cierpiące na depresję, mają wyższe ryzyko zachorowania.

Objawy depresji u dzieci nie są dokładnie takie same jak u dorosłych

Oznakami, które mogą świadczyć o tym, że dziecko cierpi na depresją, są:

  • częstsza płaczliwość, złość,
  • utrata zainteresowań wcześniej sprawiających radość,
  • utrata apetytu lub zmiana nawyków żywieniowych,
  • utrata przyjaciół, słabsza komunikacja, izolacja społeczna.

Badanie

Naukowcy objęli badaniem prawie 800 dzieci, które miały 6 lat w chwili rozpoczęcia badania. Poziom aktywności fizycznej był mierzony za pomocą akcelerometru, który dzieci nosiły 24h na dobę, 7 dni w tygodniu (zdejmując tylko podczas kąpieli). Zdrowie psychiczne badano za pomocą ustrukturyzowanego wywiadu, który przeprowadzano z ich rodzicami.

Po 2 i 4 latach od początku badania dzieci przebadano ponownie. Zespół badaczy, poddając analizie statystycznej zebrane dane, stwierdził, że dzieci, które były aktywne fizyczne na poziomie umiarkowanym lub znacznym, miały mniejsze ryzyko wystąpienia objawów depresji.

Nie zbadano dokładnych mechanizmów, które odpowiadałyby za obniżenie ryzyka depresji, ale zaproponowano poniższe:

  • sport może stanowić rozrywkę i odciągać myśli od negatywnych przeżyć,
  • bycie aktywnym fizycznie poprawia samoocenę,
  • uczestnictwo w wydarzeniach sportowych wzmacnia więzi społeczne.

Wnioski z badania

Naukowcy zauważają, że o ile ich badanie wykazuje niewielki wpływ aktywności fizycznej na ryzyko wystąpienia depresji, o tyle jest on porównywalny do otrzymywanych w „psychologicznych programach interwencyjnych u dzieci i młodzieży”, przy czym aktywność fizyczna niesie za sobą dodatkowe korzyści (np. redukcja plagi otyłości wśród nastolatków).

Biorąc pod uwagę, że zalecenia odnoście do aktywności fizycznej mogą być kierowane do prawie całej populacji dzieci i młodzieży, to wyniki populacyjne mogą być wyraźniej zaznaczone, aniżeli na stosunkowo niewielkiej grupie badawczej.

Naukowcy podkreślają, że potrzebne są dalsze, randomizowane badania kliniczne w dużej grupie pacjentów, aby jednoznacznie wykazać skuteczność aktywności fizycznej w prewencji depresji.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Na podstawie: http://www.medicalnewstoday.com/articles/315573.php

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze