Zaloguj
Reklama
(4)

W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o chorobach psychicznych. Schizofrenia to choroba psychiczna, która kiedyś traktowana była jak zło od Boga bądź sytuacja obrazująca wstąpienie diabła w człowieka.

Reklama

Dziś wiadomo, iż jest to choroba, której objawy można podzielić na negatywne (zobojętnienie emocji, brak przeżywania itp.) oraz pozytywne (urojenia). Od dawna mówi się także, iż osoby chore na schizofrenię są bardziej uzdolnione, bardziej wrażliwe na piękno, zapachy oraz obrazy, które widzą.

Oprócz uzdolnień artystycznych prezentują oni także ogromne zdolności matematyczne, bowiem schizofrenia nie prowadzi do ograniczenia lub ubytku inteligencji. Wielu znanych laureatów nagrody Nobla, malarzy, ekonomistów, muzyków czy kompozytorów cierpiało na schizofrenię.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1.Carson C. R., Butcher N.J., Mineka S. (2006). Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe. W: Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.
    2.Czernikiewicz A. (2009). Jak żyć ze schizofrenią. Lublin: UML.
    3.Kępiński A. (1992). Schizofrenia. Kraków: Sagittarius.
    4.Rosenhan D. (1973)On Being Sane In Insane Places Science. 179 (4070): 250–8

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze