Zaloguj
Reklama

Czy częste prześwietlenia rtg zwiększają ryzyko białaczki u dzieci z zespołem Downa?

Autorzy: Redakcja Medforum
Dziecko z zespołem Downa
Fot. Pantherstock
Dziecko z zespołem Downa
(0)

Nie ma podstaw do twierdzenia, że ryzyko zachorowania na białaczkę w grupie pacjentów z zespołem Downa jest związane z większą częstością badań radiologicznych.

Reklama

Znanym faktem opisywanym u dzieci z zespołem Downa jest zwiększone nawet 10-20 razy ryzyko zachorowania na białaczkę. Niektórzy autorzy sugerowali, że może to wynikać ze zwiększonej wrażliwości na promieniowanie rtg i w ten sposób zachorowanie na białaczkę może być powikłaniem zbyt częstych badań radiologicznych z użyciem promieniowania jonizującego. Jak dowodzi raport amerykańskiej grupy onkologów, którzy szczegółowo przeanalizowali bazę danych pacjentów z białaczką i zespołem Downa, nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że ryzyko zachorowania w tej grupie pacjentów jest związane z większą częstością badań radiologicznych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics 2006; 118: e1499-e1508.
    Amy M. Linabery, Andrew F. Olshan, Alan S. Gamis, Franklin O. Smith, Nyla A. Heerema, Cindy K. Blair, and Julie A. Ross

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze