Zaloguj
Reklama

Czy leki przeciwdepresyjne mogą powodują (hipo)manię?

Czy leki przeciwdepresyjne mogą powodują (hipo)manię?
Fot. shutterstock
(0)

Poddano metaanalizie 13 prac poświęconych terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Autorzy postawili sobie na celu sprawdzenie następujących tez:

Reklama

1. Leki przeciwdepresyjne powodują zmianę fazy. 2. Jakie są czynniki ryzyka? 3. Czy stabilizatory nastroju mają działanie protekcyjne? Wyniki analizy nie były jednoznaczne. Generalnie stosowanie leków tymoleptycznych nie wpływa znacząco na ryzyko wywołania epizodu maniakalnego. Podaje się kilka czynników, które mogą zwiększać to ryzyko: krótki allel w obszarze genu odpowiedzialnego za transport serotoniny (SCL6A4), nadużywanie lub uzależnienie od substancji psychoaktywnych, niska liczba wcześniejszych epizodów maniakalnych, występowanie urojeń w wywiadzie, depresja jako pierwszy początkowy biegun choroby oraz CHAD o szybkiej zmianie faz. Chociaż w niektórych pracach ten ostatni punkt opisywano zupełnie na odwrót - miał wręcz działanie protekcyjne. Wpływ typu zaburzeń dwubiegunowych (bipolar I lub II) w różnych pracach był także niejednoznaczny. Jedynym pewnym wnioskiem była protekcyjna rola stabilizatorów nastroju.

Visser HM, Van Der Mast RC.: Bipolar disorder, antidepressants and induction of hypomania or mania. A systematic review.
World J Biol Psychiatry. 2005;6(4):231-41.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • World J Biol Psychiatry. 2005;6(4):231-41.

Reklama
(0)
Komentarze