Zaloguj
Reklama

Czy palenie tytoniu ma wpływ na zmianę zachowania?

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Redakcja naukowa prof. M. Jarema, prof. J. Rabe-Jabłońska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Palenie papierosów
Fot. ojoimages
Palenie papierosów
(5)

Większość palaczy jest częściowo uzależniona od tytoniu, jednak stopień uzależnienia może się różnić.

Reklama

Objawy uzależnienia rosną wraz z liczbą wypalanych dziennie papierosów. Uzależnienie od nikotyny znacznie utrudnia odzwyczajenie od palenia. Ośrodkowe pobudzenie spowodowane przez nikotynę może powodować pobudzenie lub uspokojenie. Zależne jest to od indywidualnych predyspozycji jak i stanu emocjonalnego palacza. Nikotyna wpływa na pobudzenie w mózgu tzw. układu nagrody.

Palacze cechują się trudnością w kontrolowaniu potrzeby palenia. Osoby uzależnione przeznaczają coraz więcej czasu na palenie, kosztem innych aktywności. Uwolnienie dopaminy powoduje uczucie zadowolenia. Uwalniane są też endorfiny, zwane hormonami szczęścia.

Zaprzestanie palenia powoduje wzrost napięcia, niepokój, agresywność. Osoby rzucające palenie mają trudności z koncentracją uwagi. Częstym problemem jest bezsenność oraz zwiększenie łaknienia. Może występować zaburzenie pamięci.

Objawy najbardziej nasilone są w ciągu pierwszego miesiąca i stopniowo ulegają osłabieniu. Należy pamiętać, że chęć zaplenia papierosa może pojawić się nawet po wielu latach i może doprowadzić do powrotu nałogu.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze