Zaloguj
Reklama

Czy wykonywana praca może wpływać na bezsenność?

Zmęczenie
Fot. panthermedia
Zmęczenie
(2)

Według American Sleep Foundation, przejściowa bezsenność pojawia się w ciągu życia u około 1 na 3 osób. Czynnikami sprzyjającymi występowaniu zaburzeń snu są m.in. przewlekły stres, odstawienie niektórych leków czy problemy psychiczne, takie jak depresja czy choroba afektywna dwubiegunowa. Na występowanie bezsenności może wpływać również... wykonywany przez pacjenta zawód.

Reklama

Ludzki organizm funkcjonuje według tzw. rytmu okołodobowego. Polega on m.in. na tym, że pod wpływem światła w organizmie zachodzą procesy przygotowujące człowieka do funkcjonowania w ciągu dnia (np. mobilizacja rezerw energetycznych). Z kolei wtedy, gdy zapada wzrok, zwiększa się we krwi stężenie ułatwiającej zasypianie melatoniny.

Wspomniany rytm może być dostosowywany do dobowej aktywności pacjenta – organizm musi mieć jednak czas na dokonanie tego typu zmian adaptacyjnych. Jeżeli jednak rytm jest często zaburzany, wystąpić mogą problemy ze snem – również pod postacią bezsenności. Szczególnie narażone na występowanie takowych są osoby pracujące zmianowo.

Opisaną wyżej zależność potwierdzili naukowcy z Indii. Postanowili oni sprawdzić, jak praca zmianowa wpływa na występowanie zaburzeń snu oraz innych problemów zdrowotnych u pielęgniarek. Do badania włączyli 130 osób. Po przeprowadzeniu ocen przy pomocy odpowiednich kwestionariuszy okazało się, że problemy ze snem występowały u aż 53,8% pielęgniarek. Nie była to jedyna dolegliwość, na którą cierpiały pacjentki z badanej grupy – najczęściej borykały się one również z bólami głowy oraz pleców. Badacze zauważyli także istnienie związku np. pomiędzy nasileniem zaburzeń snu a ilością nocnych zmian w ciągu roku.

Niedostateczna ilość lub niska jakość snu mogą być przyczyną większej ilości błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych, co w przypadku zawodu pielęgniarki jest sytuacją po prostu groźną dla pacjentów. Lekarze i kierowcy pojazdów transportu zbiorowego to kolejne zawody, w których pracuje się zmianowo i które związane są z dużą odpowiedzialnością.

W związku z groźnymi nie tylko dla chorego, ale i dla jego otoczenia możliwymi konsekwencjami bezsenności wydawałoby się zasadne, aby profilaktyka i leczenie zaburzeń snu odgrywały coraz większą rolę w zakresie ogólnej ochrony zdrowia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Anbazhagan S., Ramesh N., Nisha C., Joseph B., Shift work disorder and related health problems among nurses working in a tertiary care hospital, Bangalore, South India., Indian J Occup Environ Med. 2016 Jan-Apr;20(1):35-8. doi: 10.4103/0019-5278.183842.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(2)
Komentarze