Zaloguj
Reklama

Czym jest autoterapia?

Współautorzy: Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Depresja, smutek
Fot. ojoimages
Depresja, smutek
(2)

Autoterapia to termin używany w psychiatrii głównie w przypadku schizofrenii.

Reklama

Próba radzenia sobie chorego na schizofrenię bardzo rzadko obejmuje szukanie pomocy medycznej. Trudności i traumatyczne doświadczenia często zmuszają pacjentów do świadomych lub nieświadomych reakcji na pojawiające się objawy.

Sposób radzenia sobie chorego może być racjonalny, np. układanie drobiazgowego schematu dnia, autoperswazja, lub nieracjonalny, np. stosowanie osłon przed rzekomym promieniowaniem, samobójstwo. Często pacjenci szukają ucieczki w sztuce, pogłębianiu wiary lub przeciwnie przyjmują zupełnie bierną postawę wycofania.

Style autoterapii w schizofrenii:

  • poznawcze, czyli zmiana znaczeń lub tworzenie własnych nazw zarówno rzeczy jak i wydarzeń,
  • emocjonalne, polegające na wyzwalania lub przeciwnie tłumieniu uczuć,
  • behawioralne, to specyficzne gesty i postawy przyjęte przez chorego,
  • fizjologiczne, obejmują stosowanie substancji psychoaktywnych, ćwiczenia fizyczne, przejadanie się lub głodzenie.

W wielu przypadkach podejmowanie działań w celu radzenia sobie z objawami staje się objawem wtórnym. Takie zachowania mogą zarówno sprzyjać leczeniu jak i utrudniać jego przebieg.

Reklama
(2)
Komentarze