Zaloguj
Reklama

Czym jest depresja młodzieńcza?

Współautorzy: Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Wady wzroku u dzieci
Fot. ojoimages
Wady wzroku u dzieci
(3)

Depresja młodzieńcza związana jest bezpośrednio z okresem dorastania. Szczególne znaczenie w tym czasie ma konfrontacja możliwości adolescenta z oczekiwaniami jego oraz rodziny i najbliższego otoczenia.

Reklama

Rozpowszechnienie depresji wśród młodzieży sięga około 10-15%. Objawy depresji młodzieńczej są podobne do objawów standardowej depresji dorosłych, jednak często obraz kliniczny maskowany jest przez wybuchy złości, zmęczenie, zachowania buntownicze, autodestrukcyjne i antyspołeczne. Dodatkowo towarzyszą im trudności szkolne, pogorszenie relacji z rówieśnikami i zamknięcie się w sobie.

Wyróżnia się kilka postaci klinicznych depresji:

  • depresja wyróżniająca się obniżonym nastrojem, napędem i lękiem dotyczącym przyszłości
  • depresja, w której występują trudności szkolne, poczucie bezsensu życia, tendencje i próby samobójcze
  • depresja z autodestrukcyjnymi zachowaniami
  • depresja, w której dominuje niepokój o własne zdrowie i somatyczne objawy lęku

Leczenie opiera się głównie o terapię rodzinną lub indywidualną, a leki antydpresyjne odgrywają mniej istotną rolę niż w leczenie depresji dorosłych.

Reklama
(3)
Komentarze