Zaloguj
Reklama

Czym jest prokrastynacja?

Współautorzy: Prokrastynacja: jak się zabrać do roboty?
Praca
Fot. Panthermedia
Praca
(4)

Prokrastynacja to odwlekanie wykonania zadań pomimo tego, że dysponuje się możliwościami ich realizacji.

Reklama

W 2007 roku Piers Steel (badacz zajmujący się zagadnieniami z zakresu motywacji) przedstawił koncepcję, która pozwala przewidywać wystąpienie prokrastynacji w oparciu o cztery czynniki:

 • oczekiwania,
 • wartość,
 • wrażliwość na odroczenie gratyfikacji,
 • możliwości odraczania wpisane w charakter zadania.

Ludzie unikają realizacji zadań, których wykonanie wydaje się wymagać zdolności, kompetencji czy wysiłku - w swojej opinii nie posiadają takich umiejętności. Należy dążyć więc do wzrostu poczucia skuteczności.

Najsilniejszym predyktorem prokrastynacji jest atrakcyjność zadania. Jeśli zadanie będzie mało atrakcyjne, tym większe prawdopodobieństwo odwlekania jego wykonania. Ważne jest w jakim stopniu interesujące jest zadanie. Czasami mogą to być zadania trudne, wymagające nowych pomysłów realizacji. Wzrost trudności zadania nie może być zbyt duży - nie powinny występować wątpliwości odnośnie szans jego wykorzystania. Zmniejsza to poczucie skuteczności - a to prowadzi do prokrastynacji.

Odkładanie zadań na później zdarza się częściej osobom, które mają problem z samokontrolą, łatwo się rozpraszają, są impulsywne. Ich odporność na odraczanie gratyfikacji jest relatywnie słabsza - mają skłonność do porzucania zadania na rzecz innych działań. W tym celu powinno się oprzeć na działaniach mających na celu zwiększenie potencjału odraczania gratyfikacji.

Jednym z czynników wpływających na wystąpienie prokrastynacji jest odroczony termin zadań. W tym wypadku najlepiej podzielić zadanie na etapy i stosowanie się do ustalonego harmonogramu.

Sposoby na radzenie sobie z prokrastynacją:

 • podział zadań na mniejsze etapy, 
 • rozpoczynanie projektu od natrudniejszego zadania, 
 • wprowadzenie do różnych elementów codziennego życia informacji o terminach realizacji projektu,
 • uporządkowanie miejsca pracy,
 • dbanie o kondycję psychofizyczną,
 • ograniczenie czynników rozpraszających uwagę,
 • projektowanie pracy tak, aby była atrakcyjna,
 • wynagrodzenie siebie za wysiłek, determinację, odwagę w realizacji zadań.
Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze