Zaloguj
Reklama

Czym objawia się schizofrenia paranoidalna?

Autorzy: Marcin Rokita
Złość i radość
Fot. medforum
Złość i radość
(3)

Schizofrenia paranoidalna charakteryzuje się typowymi zachowaniami, które świadczą o obecności zaburzeń psychicznych.

Reklama

Szczególnie “odmienność” chorego można zauważyć w jego nietypowym zachowaniu.

Istnieje kilka typów schizofrenii paranoidalnej, najczęstszymi objawami są halucynacje oraz zwidy.

Objawy pozytywne są zjawiskami i wrażeniami pojawiającymi się w umyśle chorego. Zalicza się do nich m. in: halucynacje i omamy, słyszenie głosów, podejrzliwość, uczucie bycia pod ciągłą obserwacją. To także zachowanie przejawiające się brakiem higieny, dziwaczny ubiór lub nieoczekiwane pobudzenie ruchowe, a także niska bądź nadmierna aktywność ruchowa przybierającą formę bardzo impulsywnych zachowań. Chory żyje we własnej rzeczywistości, tworzy swój wymaginowany świat.

Pacjenci mogą wykazywać objawy negatywne, czyli funkcje i wrażenia deficytowe, które zubożają psychikę i zachowanie w związku z chorobą. Charakteryzują się one: depresją, lękami i uczuciem przygnębienia. Poczuciem osamotnienia wynikającego z problemami w komunikacji interpersonalnej. Otępieniem emocjonalnym, apatią oraz brakiem aktywności i motywacji. Osoby często przez to są błędnie uważane za leniwe.

Wyróżnia się również objawy poznawcze do których zalicza się: trudności w przyswajaniu i przetwarzaniu informacji, zrozumieniu środowiska, zapamiętywaniu prostych zadań oraz objawy afektywne: stanowi je depresja, która jest przyczyną bardzo wysokiego wskaźnika prób samobójczych u osób cierpiących na schizofrenię.

Może występować również lęk będący bezpośrednim wynikiem psychozy lub nasilający się i odchodzący, podczas epizodu psychotycznego.

Schizofrenia paranoidalna rozwija się powoli. Jeżeli zauważasz w swoim zachowaniu lub u najbliższych, niektóre z wymienionych w treści objawów, to warto udać się do lekarza, który na podstawie wywiadu będzie mógł pacjenta skierować na konsultację psychiatryczną.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze