Zaloguj
Reklama

Czym są środki psychozotwórcze?

Narkotyki
Fot. ojoimages
Narkotyki
(3)

Środki psychozotwórcze, inaczej halucynogenne to substancje chemiczne, które wywołują zmianę funkcji poznawczych, czyli percepcji, myślenia i pamięci.

Reklama

Głównym skutkiem ich przyjmowania są halucynacje i pohalucynogenne zaburzenia postrzegania.

Halucynacje to patologiczne zjawiska psychiczne, wytwarzane bez udziału czynników zewnętrznych - nie są zniekształceniami przedmiotów będących w otoczeniu pacjenta. Mogą być słuchowe, wzrokowe, węchowe lub czuciowe.

Pohalucynogenne zaburzenia postrzegania to powracanie przebytych doznań psychicznych. Pojawiają się nawet kilka miesięcy po przyjęciu środka. Halucynogeny zmieniają także emocje, nastrój i napęd psychomotoryczny, dodatkowo mogą powodować podwyższenie ciśnienia krwi, drgawki, wzmożenie odruchów i rozszerzenie źrenic.

Do grup środków psychozotwórczych zalicza się psylocybinę, lizegrid, meskalinę, marihuanę i haszysz. Współcześnie nie mają zastosowania medycznego, wcześniej używane były w leczeniu alkoholizmu i lekozależności oraz miały ułatwić eksplorację i dostęp do tłumionych przeżyć.

Ich stosowanie jest ryzykowne i prowadzi do nałogu.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze