Zaloguj
Reklama

Czynniki regulujące sen

Autorzy: Ewa Chodkowska
Odpoczynek
Fot. medforum
Odpoczynek
(4)

Według definicji sen to stan organizmu charakteryzujący się przyjęciem postawy spoczynku, zaprzestaniem aktywności ruchowej, zmniejszoną reaktywnością na bodźce zewnętrzne oraz utratą świadomego kontaktu z otoczeniem.

Reklama

Główne czynniki regulujące sen człowieka to:

  • czynniki genetyczne m.in. indywidualne zapotrzebowanie na sen. Uwarunkowana genetycznie długość snu zależy od długości cyklu snu danej osoby i ilości cykli, które dana osoba potrzebuje aby się wyspać. Genetycznie uwarunkowanego zapotrzebowania na sen nie da się zmienić co oznacza, że nie można przyzwyczaić organizmu do spania krócej,
  • wiek jest najistotniejszym czynnikiem. Noworodki śpią ok. 16 godzin. Długość snu zmniejsza się w okresie niemowlęcym. W 12. miesiącu dziecko przesypia 9-12 h, a około 7 roku 10-11 h. Osoba dorosła sypia średnio 7-8 h,
  • płeć. U mężczyzn po 20. roku życia obserwuje się pogorszenie jakości snu pod postacią spadku ilości snu głębokiego. U kobiet nagłe pogorszenie jakości snu obserwuje się po 40. roku życia,
  • proces homeostatyczny,
  • rytm okołodobowy.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • M. Jarema, Psychiatria, podręcznik dla studentów medycyny.

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze