Zaloguj
Reklama

Czynniki regulujące sen

Autorzy: Ewa Chodkowska
Czynniki regulujące sen
Fot. medforum
(4)

Według definicji sen to stan organizmu charakteryzujący się przyjęciem postawy spoczynku, zaprzestaniem aktywności ruchowej, zmniejszoną reaktywnością na bodźce zewnętrzne oraz utratą świadomego kontaktu z otoczeniem.

Reklama

Główne czynniki regulujące sen człowieka to:

  • czynniki genetyczne m.in. indywidualne zapotrzebowanie na sen. Uwarunkowana genetycznie długość snu zależy od długości cyklu snu danej osoby i ilości cykli, które dana osoba potrzebuje aby się wyspać. Genetycznie uwarunkowanego zapotrzebowania na sen nie da się zmienić co oznacza, że nie można przyzwyczaić organizmu do spania krócej,
  • wiek jest najistotniejszym czynnikiem. Noworodki śpią ok. 16 godzin. Długość snu zmniejsza się w okresie niemowlęcym. W 12. miesiącu dziecko przesypia 9-12 h, a około 7 roku 10-11 h. Osoba dorosła sypia średnio 7-8 h,
  • płeć. U mężczyzn po 20. roku życia obserwuje się pogorszenie jakości snu pod postacią spadku ilości snu głębokiego. U kobiet nagłe pogorszenie jakości snu obserwuje się po 40. roku życia,
  • proces homeostatyczny,
  • rytm okołodobowy.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • M. Jarema, Psychiatria, podręcznik dla studentów medycyny.

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze