Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka rozpoczęcia picia alkoholu przez nieletnich

Czynniki ryzyka rozpoczęcia picia alkoholu przez nieletnich
Fot. Shutterstock
(0)

Niedawno opublikowano wyniki badań nad czynnikami wpływającymi na moment inicjacji alkoholowej u młodziezy.

Reklama

Laurie B. Fisher i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad uwarunkowaniami związanymi z piciem alkoholu przez młodzież. Badacze stwierdzili, że do walki z piciem alkoholu przyczynia się codzienne jedzenie obiadów z rodziną.
Lepszy atletyczny obraz samego siebie u chłopców i lepszy społeczny obraz samej siebie u dziewcząt jest czynnikiem zwiększającym ryzyko rozpoczęcia picia. Innymi czynnikami ryzyka są: palenie tytoniu, picie alkoholu przez innych członków rodziny, bardziej zaawansowany wiek i inne.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze