Zaloguj
Reklama

Deficyty fosfolipidów membranowych a implikacje terapeutyczne w schizofrenii

Deficyty fosfolipidów membranowych a implikacje terapeutyczne w schizofrenii
Fot. Shutterstock
(0)

Nowe badania pokazują niedwuznacznie, że dieta zrównoważona pod
względem ilości nienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych jest
ważna, szczególnie podczas wczesnych etapów rozwoju mózgu.

Reklama

Chociaż wiele wyobrażeń odnośnie patogenezy schizofrenii zostało
rozwiniętych, większość badań skupiło się na funkcjonowaniu
neurotransmitera, szczególnie w relacji do zmienionej aktywności
dopaminy. Oparte na tym paradygmacie terapie odniosły jednak tylko
umiarkowany sukces i obecne leczenie nie przynosi ulgi u 30% - 60%
pacjentów. Jeffrey Yao dokonał niedawno pomiarów lipidów membranowych i
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) za pomocą
wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej, kapilarnej chromatografii
gazowej z wykrywaczem jonizacji płomienia i wielowokselowej
Spektroskopii Rezonansu Magnetycznego (MRS). Zarówno zwiększony stres
oksydacyjny i zmieniona funkcja immunologiczna mogą być odpowiedzialne
za zwiększony defekt PL. Jeśli będą zmienione funkcje fizjologiczne
membranowych PL i PUFA, wyjaśnienie ich roli w patofizjologii
schizofrenii może dostarczyć nowych strategii w leczeniu tej choroby.
Ostatnie badania sugerują, że wspomagające leczenie kwasami
tłuszczowymi omega-3 może przynosić korzyści w redukowaniu ostrości
objawów a także ryzyka choroby tętnicy wieńcowej u chorych na
schizofrenię. Ustalenie, czy deficyty membranowych PUFA mają pierwszorzędne znaczenie w schizofrenii będzie wymagało dalszych badań.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze