Zaloguj
Reklama

Depresja – diagnostyka u starszych ludzi

Depresja – diagnostyka u starszych ludzi
Fot. ojoimages
(0)

Depresja jest często niezdiagnozowana.

Reklama

Chociaż starsi ludzie często mają depresję, stan ten jest u nich często niezdiagnozowany i w konsekwencji – nieleczony. Nancy White i współpracownicy z niezależnej nienastawionej na zysk organizacji o nazwie Kanadyjski Instytut Informnacji o Zdrowiu (Canadian Institute for Health Information - CIHI) poddali niedawno badaniom kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców domów opieki.

Zgodnie z publikacją na stronie internetowej instytucji objawy depresji okazały się występować u około 44% procent tych osób, przy czym zaburzenie to zostało rozpoznane tylko u 26%. Ma to szczególne znaczenie wobec faktu, że ta druga grupa znacznie częściej otrzymywała leki przeciwdepresyjne niż podopieczni bez właściwej diagnozy. Wynik ten wskazuje, że rozpoznawanie omawianego zaburzenia u starszych ludzi ma szczególne znaczenie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Canadian Institute for Health Information - CIHI

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze