Zaloguj
Reklama

Depresja – leczenie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej

Depresja – leczenie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej
Fot. ojoimages
(5)

Samokontrola zwiększa szanse na długofalową poprawę.

Reklama

Lekarze pierwszego kontaktu, miedzy innymi ze względu na ograniczony czas wizyty, mogą mieć trudności ze skutecznym leczeniem depresji. Z tego powodu północnoamerykańska Fundacja MacArthura opracowała i wdrożyła w życie program o nazwie Depresja w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (Depression in Primary Care - DPC). Inicjatywa ta zakłada korzystanie pacjentów z narzędzi do samokontroli swojego zachowania i odbywanie przez nich odpowiednio długich i pod względem merytorycznym satysfakcjonujących rozmów telefonicznych.

Michael Klinkman i współpracownicy z Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor (USA) poddali niedawno badaniom kilkuset pacjentów z tym zaburzeniem nastroju. Zgodnie publikacją we wrześniowo-październikowym numerze czasopisma „Annals of Family Medicine” chorzy uczestniczący w DPC częściej charakteryzowali się ograniczeniem jej objawów po 18 miesiącach niż ci, którzy korzystali ze standardowej opieki.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Annals of Family Medicine 8:387-396 (2010)

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze