Zaloguj
Reklama

Depresja – leczenie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej

Wizyta u lekarza
Fot. ojoimages
Wizyta u lekarza
(5)

Samokontrola zwiększa szanse na długofalową poprawę.

Reklama

Lekarze pierwszego kontaktu, miedzy innymi ze względu na ograniczony czas wizyty, mogą mieć trudności ze skutecznym leczeniem depresji. Z tego powodu północnoamerykańska Fundacja MacArthura opracowała i wdrożyła w życie program o nazwie Depresja w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (Depression in Primary Care - DPC). Inicjatywa ta zakłada korzystanie pacjentów z narzędzi do samokontroli swojego zachowania i odbywanie przez nich odpowiednio długich i pod względem merytorycznym satysfakcjonujących rozmów telefonicznych.

Michael Klinkman i współpracownicy z Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor (USA) poddali niedawno badaniom kilkuset pacjentów z tym zaburzeniem nastroju. Zgodnie publikacją we wrześniowo-październikowym numerze czasopisma „Annals of Family Medicine” chorzy uczestniczący w DPC częściej charakteryzowali się ograniczeniem jej objawów po 18 miesiącach niż ci, którzy korzystali ze standardowej opieki.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Annals of Family Medicine 8:387-396 (2010)

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze