Zaloguj
Reklama

Depresja po katastrofie

Cmentarz
Fot. ojoimages
Cmentarz
(4)

Wzrost poczucia kontroli chroni przed obniżeniem nastroju.

Reklama

Po katastrofach takich jak niedawne trzęsienie ziemi w Japonii i będące jego następstwem skażenie promieniotwórcze niekorzystny wpływ na psychikę dotkniętych i zagrożonych nimi ludzi zaczyna się w pełni ujawniać dopiero po upływie około dwóch miesięcy. Magda Osman z Uniwersytetu Londyńskiego opublikowała niedawno dotyczącą tej tematyki książkę pod tytułem “Podejmowanie decyzji i uczenie się w skomplikowanych światach”.

Zgodnie z tą publikacją w pierwszym okresie po katastrofie następuje zwykle zacieśnienie współpracy obrębie lokalnych wspólnot. Po około dwóch miesiącach wskutek uświadomienia sobie całej powagi sytuacji dochodzi do pogorszenia nastroju ludzi dotkniętym tragicznymi wydarzeniami. W efekcie u niektórych osób rozwija się duża depresja.

Wyniki eksperymentów przeprowadzonych w laboratorium Osman wskazują, że przed pogorszeniem nastroju chronić może wzrost poczucia kontroli nad wydarzeniami. Najlepszym sposobem osiągnięcia takiego stanu jest tzw. nastawienie celowe (ang. goal setting). Termin ten oznacza intencję pracy dla wyraźnego celu. Dzięki temu, że cele kierują uwagą oraz mobilizują do wysiłku i wytrwałości, postawa taka stanowi doskonałą motywacje do podejmowania wysiłków poprawiających sytuację jednostki i społeczności.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Magda Osman: "Controlling Uncertainty: Decision-making and Learning in Complex Worlds"

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze