Zaloguj
Reklama

Depresja u młodych ludzi – czy warto ją leczyć?

Ból głowy
Fot. ojoimages
Ból głowy
(5)

W ciągu pierwszego roku i po upływie 36 miesięcy zaobserwować można wyraźne korzyści z leczenia depresji u młodych pacjentów.

Reklama

Wielu młodych ludzi doświadcza depresji, która ma silnie negatywny wpływ na ich życie i wiąże się z podwyższonym ryzykiem samouszkodzeń i samobójstwa. Sally Merry z Uniwersytetu w Auckland (Nowa Zelandia) i współpracownicy poddali niedawno analizie kilkadziesiąt badań dotyczących tej tematyki, w których uczestniczyło łącznie kilkanaście tysięcy ludzi.

Zgodnie z publikacją w bazie danych Cochrane Reviews ryzyko dalszego występowania objawów depresji okazało się być w okresie roku od zakończenia leczenia tej choroby mniejsze niż w przypadku braku jakiejkolwiek terapii. Po upływie 24 miesięcy nie obserwowano wyraźnych różnic pomiędzy pacjentami korzystającymi z pomocy specjalistów a chorymi, którzy się nie leczyli. Po 36 miesiącach ponownie ujawniały się korzyści płynące z leczenia obniżonego nastroju.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group 7 DEC 2011, DOI: 10.1002/14651858.CD003380.pub3

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze