Zaloguj
Reklama

Depresja współwystępująca z cukrzycą - korzyści z edukacji i kontroli stanu pacjenta

Badanie glukometrem
Fot. ojoimages
Badanie glukometrem
(0)

Edukacja, kontrola przyjmowania leków i stanu zdrowia pomaga pacjentom z depresją i cukrzycą.

Reklama

U wielu osób chorych na cukrzycę występuje depresja. Z tego powodu tacy pacjenci mniej dokładnie stosują się do wskazań lekarza i obciążeni są podwyższonym ryzykiem wystąpienia innych schorzeń i przedwczesnego zgonu. Hillary Bogner i współpracownicy z Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii (USA) poddali niedawno badaniom ponad stu pacjentów przyjmujących leki przeciwko cukrzycy typu drugiego i depresji przepisywane przez lekarzy rodzinnych lub internistów.

Jak podano w styczniowo-lutowym numerze czasopisma „Annals of Family Medicine”, chorzy losowo przypisani do grupy korzystającej ze zintegrowanej opieki medycznej zakładającej ich intensywną edukację i nadzór nad stosowaniem się do zaleceń lekarza i stanem zdrowia okazali się częściej charakteryzować poziomami hemoglobiny glikowanej HbA1c niższymi niż 7 procent. Wyniki te świadczą o bardziej skutecznym leczeniu cukrzycy w tej grupie pacjentów. U takich chorych nasilenie depresji również było mniejsze niż u tych, którzy korzystali ze standardowej opieki medycznej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Annals of Family Medicine January/February 2012 vol. 10 no. 1 15-22

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze