Zaloguj
Reklama

Depresja występuje dwukrotnie częściej u osób cierpiących na migrenę

Autorzy: Marcin Rokita
Bezsilność
Fot. ojoimages
Bezsilność
(0)

Według nowego badania opublikowanego przez naukowców z uniwersytetu w Toronto częstość występowania depresji wśród osób z migreną jest około dwukrotnie wyższa niż w przypadku osób bez tej choroby (mężczyźni : 8,4 % vs 3,4 %, kobiety 12,4 % vs 5,7 %).

Reklama

W artykule opublikowanym w tym tygodniu w czasopiśmie Depression Research and Treatment, badacze poinformowali, że młodsze osoby cierpiące na migrenę są szczególnie narażone na depresję. Kobiety z migreną, których wiek nie przekracza 30 lat maja sześciokrotnie większą szanse zachorowania na depresję w porównaniu do cierpiących na migrenę w wieku 65 lat, powiedział główny autor, profesor Esme Fuller – Thomson. Dane do badania zostały zaczerpnięte z reprezentatywnej próby ponad 67 tyś Kanadyjczyków tworzących bazę o nazwie 2005 Canadian Community Health Survey.

Były one wykorzystywane do analizy skojarzeniowej między migreną a depresją, w uwzględnieniu płci. Ponad 6000 respondentów stwierdziło, że zostało zdiagnozowanych przez specjalistę jako chorych na migrenę. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami, występowanie migreny był znacznie wyższe u kobiet niż u mężczyzn, w tym jedna na siedem kobiet, w porównaniu z jednego na szesnastu mężczyzn uskarżała się na bóle migrenowe. Naukowcy także zbadał związek między migreną i myślami samobójczymi. U osób chorych na migrenę. Myśli takie występowały częściej niż u osób bez migreny (mężczyźni : 15,6 % vs 7,9 %, kobiety : 17,6% vs 9,1 % ).

Z analizy wynikło, że chorzy w wieku poniżej 30 roku życia mają czterokrotnie większe szanse na myśli samobójcze, w porównaniu do pacjentów z migreną w wieku 65 i więcej lat. Współtwórca i były student Meghan Schrumm skomentował

Nie jesteśmy pewni, dlaczego ludzie młodzi z migreną mają tak wysokie prawdopodobieństwo depresji i myśli samobójczych . Może być tak, że są to osoby, którym jeszcze nie udało się znaleźć odpowiedniego leczenia lub opracowania mechanizmów radzenia sobie z uśmierzaniem bólu i wpływu tej przewlekłej choroby na resztę życia. Znacznie niższa częstość występowania depresji i myśli samobójczych u starszych pacjentów z migreną sugeruje obiecujący obszar dla przyszłych badań.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze