Zaloguj
Reklama

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowców

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowców
Fot. medforum
(5)

Komisja Europejska wezwała do zaostrzenia przepisów dotyczących dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi kierowców. W Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Szwajcarii, na Malcie oraz we Włoszech stężenie to wynosi 0,8 mg/ml, podczas gdy w pozostałych państwach UE górną granicą jest najczęściej 0,5 mg/ml (patrz niżej). Celem Komisji jest zrównanie przepisów we wszystkich krajach, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie muszą podjąć rządy konkretnych państw. Członkowie Komisji planują też zalecenie wprowadzenia w państwach UE przepisu ograniczającego dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi do 0,2 mg/ml w przypadku niedoświadczonych kierowców.

Reklama

Równocześnie z wydaniem zalecenia Komisja Europejska opublikowała informacje, z których wynika, że na terenie UE w wypadkach spowodowanych prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu ginie rocznie 10 tysięcy osób, co stanowi jedną czwartą wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków.

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy w krajach europejskich:

< 0,0 mg/ml > Albania, Białoruś, Czechy, Estonia, Litwa, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry
< 0,2 mg/ml > Polska, Szwecja
< 0,5 mg/ml > Andorra, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Jugosławia, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Turcja
< 0,8 mg/ml > Luksemburg, Malta, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PARPA

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze