Zaloguj
Reklama

Duża depresja i zaburzenia afektywne dwubiegunowe – jak je odróżnić?

Konsultacja lekarska
Fot. ojoimages
Konsultacja lekarska
(5)

Badanie cech osobowości ułatwia diagnostykę zaburzeń nastroju.

Reklama

Cechy osobowości to względnie stałe, charakterystyczne dla danej osoby, uogólnione tendencje do określonych zachowań, uczuć i sądów, przejawiających się w różnych okolicznościach. Po-Hsiu Kuo z Narodowego Uniwersytetu Tajwanu w Tajpej i współpracownicy przebadali niedawno ten aspekt funkcjonowania umysłu u kilkuset ludzi, spośród których część miała zaburzenia afektywne dwubiegunowe, inni – duża depresję, ponad stu było ich bliskimi krewnymi a reszta (wolna od chorób umysłowych) stanowiła grupę kontrolną.

Zgodnie z publikacją w majowym numerze czasopisma „Journal of Affective Disorders” osoby z zaburzeniami nastroju miały niższe poziomy ekstrawersji (kierowania swojego poznania i działań ku otoczeniu - E) a wyższe – neurotycyzmu (N), unikania wzmocnień negatywnych (ang. harm avoidance - HA) i aktywnego reagowania na nowe bodźce (ang. novelty seeking - NS).

Dla zaburzeń afektywnych dwubiegunowych charakterystyczne były wyższe poziomy E i NS, natomiast niższe – N i HA, przy czym pacjenci z typem I tej choroby mieli N niższe niż ci z typem II. Krewni osób z ChAD w cechowali się umiarkowanym stopniem podobieństwa pod względem ekstrawersji i unikania wzmocnień negatywnych. Wyniki omawianych badań mogą pozwolić na łatwiejsze diagnozowanie i odróżnianie od siebie różnych zaburzeń nastroju.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal of Affective Disorders, Volume 138, Issue 3, May 2012, Pages 367–374

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze