Zaloguj
Reklama

Duża depresja i zaburzenia afektywne dwubiegunowe – jak je odróżnić?

Duża depresja i zaburzenia afektywne dwubiegunowe – jak je odróżnić?
Fot. ojoimages
(5)

Badanie cech osobowości ułatwia diagnostykę zaburzeń nastroju.

Reklama

Cechy osobowości to względnie stałe, charakterystyczne dla danej osoby, uogólnione tendencje do określonych zachowań, uczuć i sądów, przejawiających się w różnych okolicznościach. Po-Hsiu Kuo z Narodowego Uniwersytetu Tajwanu w Tajpej i współpracownicy przebadali niedawno ten aspekt funkcjonowania umysłu u kilkuset ludzi, spośród których część miała zaburzenia afektywne dwubiegunowe, inni – duża depresję, ponad stu było ich bliskimi krewnymi a reszta (wolna od chorób umysłowych) stanowiła grupę kontrolną.

Zgodnie z publikacją w majowym numerze czasopisma „Journal of Affective Disorders” osoby z zaburzeniami nastroju miały niższe poziomy ekstrawersji (kierowania swojego poznania i działań ku otoczeniu - E) a wyższe – neurotycyzmu (N), unikania wzmocnień negatywnych (ang. harm avoidance - HA) i aktywnego reagowania na nowe bodźce (ang. novelty seeking - NS).

Dla zaburzeń afektywnych dwubiegunowych charakterystyczne były wyższe poziomy E i NS, natomiast niższe – N i HA, przy czym pacjenci z typem I tej choroby mieli N niższe niż ci z typem II. Krewni osób z ChAD w cechowali się umiarkowanym stopniem podobieństwa pod względem ekstrawersji i unikania wzmocnień negatywnych. Wyniki omawianych badań mogą pozwolić na łatwiejsze diagnozowanie i odróżnianie od siebie różnych zaburzeń nastroju.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal of Affective Disorders, Volume 138, Issue 3, May 2012, Pages 367–374

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze