Zaloguj
Reklama

Duża depresja rozpoznawana dzięki badaniom krwi

Badania krwi
Fot. ojoimages
Badania krwi
(4)

 

Dzięki obiektywnym testom łatwiejsze będzie uwalnianie pacjentów od zwątpienia i napiętnowywania samych siebie.

Reklama

Odkrycie obiektywnej metody diagnozowania dużej depresji pozostawało przez dziesiątki lat nierozwiązywalnym problemem. George Papakostas ze Szpitala Ogólnego Massachusetts w Bostonie (USA) i współpracownicy poddali niedawno badaniom ponad sto osób, z których większość miała wyżej wymienione zaburzenie umysłowe, a reszta składająca się ze zdrowych ludzi stanowiła tzw. grupę kontrolną.

Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma „Molecular Psychiatry” z 13 grudnia rezultaty pomiarów poziomów 9 związków chemicznych w osoczu okazały się w bardzo dużym stopniu pokrywać z tym, czy u danego osobnika występowała duża depresja, czy też nie. Badanymi substancjami były: antytrypsyna alfa1, apolipoproteina CIII, neurotropowy czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), kortyzol, czynnik wzrostu naskórka (EGF), mieloperoksydaza, prolaktyna, rezystyna i rozpuszczalny receptor typu 2 dla czynnika martwicy nowotworów (ang. soluble tumor necrosis factor alpha receptor type II).

Wyniki te dają nadzieję na opracowanie obiektywnych procedur diagnostycznych pozwalających rozpoznać duża depresję na postawie badania krwi, a w efekcie – na łatwiejsze przekonywanie pacjentów, że ich problem jest możliwą do wyleczenia chorobą, i uwalnianie ich dzięki temu od zwątpienia i napiętnowywania samych siebie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Molecular Psychiatry, (13 December 2011), doi:10.1038/mp.2011.166

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze