Zaloguj
Reklama

Dynamika psychopatologii w pierwszym epizodzie schizofrenii

Dynamika psychopatologii w pierwszym epizodzie schizofrenii
Fot. Panthermedia
(0)

Wyniki najnowszych badań wskazują, że pierwszy epizod schizofrenii charakteryzuje się wyraźną odpowiedzią na ostre leczenie, które może nie mieć miejsca u części pacjentów w ciągu dalszego przebiegu schizofrenii.

Reklama

Wczesny przebieg schizofrenii jest bardzo zmienny pomiędzy pacjentami i nie jest ogólnie dobrze opisany w literaturze. Celem opublikowanych niedawno na Drugim Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Biologicznej badań przeprowadzonych przez Evę Ceskovą i współpracowników było szczegółowe przetestowanie dynamiki psychopatologii u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii i porównanie tych, u których po roku wystąpiła remisja choroby z tymi, u których remisja nie wystąpiła.
Nie odnotowano znaczącej różnicy w średniej psychopatologii i jej poprawie w czasie ostrego leczenia. Na wstępie najczęściej obserwowanymi objawami była podejrzliwość, złudzenia i brak osądu oraz wglądu, na końcu - negatywne i nieswoiste objawy zarówno u tych, u których stwierdzono remisję, jak i u tych, u których jej nie stwierdzono. Po roku brak remisji był głownie spowodowany negatywnymi i ogólnymi nieswoistymi objawami. Upośledzony wgląd był jednym z najczęściej obserwowanych objawów w obu grupach pacjentów we wszystkich tych momentach czasu. Potwierdza to sugestię, że okres po pierwszej manifestacji psychotycznej ma krytyczne znaczenie.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze