Zaloguj
Reklama

Dzieci w spektrum autyzmu i ADHD częściej mają zaburzenia współwystępujące

Autorzy: Weronika Janiak
Uśmiechnięte dziecko
Fot. panthermedia
Uśmiechnięte dziecko
(0)

Dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu oraz ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej) częściej otrzymują diagnozy dodatkowych zaburzeń, takich jak opóźnienia rozwojowe czy zaburzenia lękowe i depresyjne, niż dzieci ze zdiagnozowanym ADHD lub tylko spektrum autyzmu. Do takich wniosków doszli amerykańscy badacze, analizując dane z narodowej ankiety na bazie danych ponad 6 milionów dzieci.

Reklama

Wnioski zaprezentowali badacze, którzy analizowali wyniki amerykańskiego Narodowej Ankiety o Zdrowiu Dzieci (National Survey of Child's Health). Jej wyniki opublikowano w styczniu 2023 w czasopiśmie „Autism Research”

W badaniu przeprowadzanym pomiędzy 2016 a 2018 rokiem wzięło udział ponad 6 milionów amerykańskich dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Rodziców pytano o stan zdrowia dzieci oraz przeprowadzane leczenie. Spośród badanych blisko 950 tysięcy miało zdiagnozowane spektrum autyzmu, około 4,5 miliona ADHD, a ponad 740 tysięcy dzieci posiadało obie diagnozy.

Wnioski z badania były jednoznaczne. Dzieci obarczone zarówno diagnozą spektrum autyzmu, jak i ADHD aż czterokrotnie częściej niż osoby z samym autyzmem doświadczały zaburzeń lękowych. Trzykrotnie częściej niż u grupy osób z ASD (autism spectrum disorder) występowały u nich zaburzenia depresyjne.

Podobną zależność wykazano w przypadku zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń uczenia się u osób z ADHD. Dzieci w spektrum autyzmu i z ADHD aż czterokrotnie częściej niż osoby z samym ADHD mierzyły się z zaburzeniami uczenia się, natomiast ryzyko zaburzeń rozwojowych u osób z 2 diagnozami wzrastało aż siedmiokrotnie.

Otrzymanie diagnoz spektrum autyzmu oraz ADHD wpływa również na charakter terapuetycznych działań. Badacze wykazali, że chłopcy z autyzmem oraz ADHD znacznie częściej niż dziewczęta podlegają terapii związanej z zachowaniem. W przypadku farmakologii zdecydowanie częściej otrzymują ją dzieci z obiema diagnozami niż dzieci w spektrum autyzmu.

Pierwotnie spektrum autyzmu i ADHD nie mogły być diagnozowane u tej samej osoby. Umożliwiły to zmiany w amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), która weszła w życie w 2013 roku.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Casseus M., Kim W.J, Horton D.B.: Prevalence and treatment of mental, behavioral, and developmental disorders in children with co-occurring autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: A population-based study, „Autism Research” 2023.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze