Zaloguj
Reklama

Efekty wprowadzenia w życie przepisów dających możliwości odbycia terapii antynarkotykowej

Grupa wsparcia
Fot. shutterstock
Grupa wsparcia
(5)

Wdrożenie na terenie Kalifornii specjalnego programu wychodzenia z uzależnienia od narkotyków przyniosło umiarkowane korzyści.

Reklama

W 2001 roku w północnoamerykańskim stania Kalifornia wprowadzono w życie tzw. "Wniosek 36" dający posiadaczom narkotyków, którzy nie stosowali przemocy, możliwość odbycia terapii jako alternatywy wobec kary pozbawienia wolności. Darren Urada i współpracownicy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles zakończyli niedawno badania polegające na porównaniu odsetka ponownych konfliktów z prawem wśród beneficjentów wyżej wymienionej regulacji prawnej z analogiczną wielkością odnośnie osób karanych za posiadanie środków odurzających przez 2001 rokiem.

Zgodnie z publikacją na stonie internetowej www.uclaisap.org Wniosek 36 przyniósł mniej korzyści niż oczekiwano z powodu deficytu środków finansowych, rezygnacji pacjentów z terapii i niespodziewanie dużej liczby zatrzymań związanych z narkotykami. Z drugiej strony wdrożenie tego przepisu przyniosło znaczne oszczędności środków budżetowych i spadek liczby przestępstw z użyciem przemocy.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze