Zaloguj
Reklama

Epidemiologia czynników ryzyka psychozy w chorobie Alzheimera

Epidemiologia czynników ryzyka psychozy w chorobie Alzheimera
Fot. Pantherstock
(0)

Dokonano przeglądu badań między 1990 a 2003 rokiem nad rozpowszechnieniem, zakresem występowania oraz trwałością i czynnikami ryzyka związanymi z psychozą w chorobie Alzheimera.

Reklama

Przegląd badań pokazuje, że u 41% osób chorujących na Alzheimera występowała psychoza, w tym u 36% występowały omamy, a u 18% halucynacje. Występowanie psychozy rosło stopniowo w czasie 3 lat obserwacji, po czym przechodziło w fazę plateau. Psychotyczne symptomy zmierzały do końca w ciągu kilku miesięcy, a stawały się mniej widoczne po roku. Wykazano, że psychoza wiązała się z szybszym zanikiem funkcji poznawczych. Wyniki niektórych badań wskazywały na istnienie związku między psychozą a wiekiem, wiekiem, w którym wystąpiła choroba Alzheimera i czasem trwania choroby. Płeć, wykształcenie, historia chorób psychicznych i demencji w rodzinie, pokazały słaby i sprzeczny związek z wystąpieniem psychozy w chorobie Alzheimera. W świetle wyników przedstawionych badań można stwierdzić, że występowanie objawów psychozy jest częste i uporczywe w chorobie Alzheimera. Potrzeba dalszych badań, zwłaszcza podłużnych, by określić biologiczne i kliniczne powiązania pozwalające na wprowadzenie nowych metod leczenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • American Journal of Psychiatry 162:2022-2030

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze