Zaloguj
Reklama

Estrogen, faze cyklu menstruacyjnego i psychopatologia u kobiet cierpiących na schizofrenię

Estrogen, faze cyklu menstruacyjnego i psychopatologia u kobiet cierpiących na schizofrenię
Fot. Shutterstock
(0)

Wyniki najnowszych badań wskazują, że estradiol może mieć swoisty podobny do leków antypsychotycznych wpływ na objawy schizofrenii.

Reklama

Dotychczas przypuszczano, że estrogen ma ochronny i podobny do leków antypsychotycznych wpływ na kobiety podlegające ryzyku schizofrenii. Celem zaprezentowanych niedawno badań przeprowadzonych przez Nielsa Bergemanna i Petera Parzera było dokonanie oceny zależności pomiędzy cyklem menstruacyjnym i/lub poziomami estrogenu a objawami psychotycznymi w próbce kobiet chorych na schizofrenię. Przebadano 125 kobiet w wieku przedmenopauzalnym ze schizofrenią i regularnymi miesiączkami. Poziomy 17%u03B2-estradiolu i innych hormonów osi gonadalnej zostały oszacowane w pęcherzykowej, przedowulacyjnej i wydzielniczej fazie cyklu menstruacyjnego. Efekty fazy cyklu menstruacyjnego i/lub poziom estradiolu na punktację według Skali Zespołu Pozytywnego i Negatywnego (PANSS) i Skali Krótkiej Oceny Psychiatrycznej (BPRS) zostały obliczone za pomocą analiz regresji. Znaczace polepszenie w psychotycznych, ale nie depresyjnych objawach zostało zaobserwowane w czasie fazy wydzielniczej w porównaniu z pozostałymi dniami cyklu miesięcznego.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze