Zaloguj
Reklama

Fenomen depresyjnego realizmu

Autorzy: Klaudia Tomala
Kobieta
Fot. ojoimages
Kobieta
(4)

Fenomen depresyjnego realizmu zakłada, że osoby cierpiące na depresję są większymi realistami niż większość zdrowych ludzi. Dotyczy to głównie osób dotkniętych łagodną lub umiarkowaną postacią choroby.

Reklama

Osoby depresyjne potrafią lepiej ocenić sytuacje i wydają bardziej realne sądy. Dzieje się tak, gdyż nie ulegają one zniekształceniom poznawczym tj.: nierealistyczny optymizm czy nadmierna wiara we własne siły.

Depresyjnych realistów cechuje:

  • długa i wnikliwa analiza sytuacji
  • rzadsze podejmowanie ryzyka
  • rzadsze posługiwanie się heurystykami przy wydawaniu sądów
  • umięjetność przewidywania sytuacji
  • większy samokrytycyzm
  • brak przeceniania swoich możliwości

Fenomen depresyjnego realizmu pokazuje, że nie wszystkie aspekty depresji są negatywne. Zdolność trafnej oceny sytuacji i określenia prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia mogą w pewien sposób ułatwić życie.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze