Zaloguj
Reklama

Fundacja Dzieci Niczyje Narodowym Punktem Konsultacyjnym

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Fundacja Dzieci Niczyje Narodowym Punktem Konsultacyjnym
Fot. Shutterstock
(0)

Fundacja Dzieci Niczyje została mianowana Narodowym Punktem Konsultacyjnym ds. Dzieci Cudzoziemskich bez Opieki i Dzieci – Ofiar Handlu w regionie Państw Morza Bałtyckiego. Narodowe Punkty Konsultacyjne powstają w ramach współpracy 11 państw członkowskich Państw Regionu Morza Bałtyckiego oraz Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

 

Reklama

Funkcję koordynatora Narodowego Punktu Konsultacyjnego pełni Agnieszka Morawska (email: [email protected]). Do obowiązków koordynatora należy:

- zbieranie danych i informacji na temat zjawiska oraz systematyczna wymiana doświadczeń i informacji z krajami uczestniczącymi w projekcie

- kontaktowanie się z podmiotami odpowiedzialnym za interwencję, opiekę i reintegrację wyżej wymienionych grup dzieci w przypadkach, gdy wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane

- podejmowanie wysiłków na rzecz zidentyfikowania luk w systemie prawnym, systemie pomocy społecznej i psychologicznej w stosunku do dzieci cudzoziemskich bez opieki i dzieci – ofiar handlu

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Fundacja Dzieci Niczyje

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze