Zaloguj
Reklama

Genetyczne i molekularne mechanizmy odpowiedzialne za rozwój choroby dwubiegunowej

Genetyczne i molekularne mechanizmy odpowiedzialne za rozwój choroby dwubiegunowej
Fot. Shutterstock
(0)

Wyniki najnowszych badań pozwoliły zidentyfikować dwa geny najsilniej skorelowane z występowaniem psychozy maniakalno-depresyjnej.

Reklama

Pamela Sklar ze Szpitala Ogólnego Massachusetts i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad konsekwencjami zaburzeń w równowadze pomiędzy jonami sodu i wapnia w neuronach centralnego układu nerwowego i zestawili ich wyniki z rezultatami otrzymanywmi przez innych naukowców. Okazało się, że mutacje w pewnych dwóch genach są szczególnie silnie skorelowane z ryzykiem wystąpienia choroby afektywnej dwubiegunowej.
Białko o symbolu ANK3 kodowane przez pierwszy z nich jest odpowiedzialne za to, czy dany neuron zostanie pobudzony, czy też nie. Druga proteina oznaczana jako CACNA1C wpływa na stężenia wapnia w komórkach nerwowych. Wyniki te wyjaśniają, dlaczego lit i leki obniżające ciśnienie znajdują zastosowanie w leczeniu choroby dwubiegunowej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Medical News Today

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze